Ett år inom EU ETS

Här kan du ta del av viktiga datum som händer under året i utsläppsrättssystemet.

Tidslinje över viktiga datum. Klicka på bilden för förstoring.

Viktiga datum

 • Den 31 mars är sista dagen för verksamhetsutövare/företag att notera föregående års utsläpp i unionsregistret och även fått siffran verifierad och godkänd av en ackrediterad kontrollör. Verksamhetsutövare ska även lämna en veriferad utsläppsrapport för föregående år till Naturvårdsverket.

 • Den 1 april spärras konton för utgående transaktioner för anläggningars konton där årsutsläppet inte verifierats. Samma dag publiceras sammanställda utsläppsdata av Europeiska Kommissionen.

  Hitta listan över sammanställda utsläppsdata på Europiska kommissionens webbplats

 • Senast den 30 juni tilldelas utsläppsrätter för det aktuella året av Energimyndigheten till verksamhetsutövarna.

 • Den 30 september är sista dag för företag att överlämna utsläppsrätter motsvarande föregående års utsläpp.

 • Senast den 30 november skickar Energimyndigheten e-post till alla kontoombud och kontoinnehavare som omfattas av årets granskning av dokumentation. Energimyndigheten granskar och kontrollerar om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Kontrollen görs enligt registerförordningen.

  Granskning av dokumentation

 • Senast den 31 december ska alla kontoinnehavare bekräfta till sin nationella administratör att alla uppgifter kopplade till konton fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Om uppgifterna är korrekta så bekräftas det genom att du som ombud inte behöver göra något mer. Skulle uppgifterna inte vara korrekta så ber vi er att påbörja arbetet med att korrigera det som är fel, behöver uppdateras eller saknas.

  Intyg om personuppgifter

 • Senast den 31 december ska årsavgiften betalas i förskott till Energimyndigheten. Handelskonton och persondepåkonton under Kyotoprotokollet är belagda med öppnings- och årsavgifter.