Information från andra myndigheter

Flera myndigheter har uppdrag och ansvar inom laddinfrastruktur-området. Här följer en sammanställning med länkar till information inom det berörda området. 

+

Konsumentverket

Konsumentverket är central tillsynsmyndighet på konsumentområdet och har uppmärksammats på att prisinformationen som lämnas på laddstationer inte alltid är tydlig. Prisinformationen ska följa nedan lagar:

Bestämmelserna i marknadsföringslagen, (2008:486), MFL

Prisinformationslagen, (2004:347), PIL

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, AVLK

+

Vinnova