Informationskällor om utsläppshandel

Information och nyheter om utsläppshandel och unionsregistret sprids via flera kanaler. Vilken eller vilka kanaler som används beror på informationstyp, vilken målgrupp och hur bråttom det är att få ut informationen. Här försöker vi förklara vilken information som finns var och hur den når dig.

+

Energimyndighetens webbplats

Under Nyheter hittar du nyheter om förändringar som rör utsläppshandel. Det kan exempelvis vara information om ny lagstiftning eller registrets helgdagar för kommande år. Informationen utpekas även från utslappshandel.se

+

Unionsregistret

På Unionsregistrets webbplats hittar du aktuell information om planerade och oplanerade driftstörningar.

+

Utslappshandel.se

Utslappshandel.se är en webbplats som drivs gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Webbplatsen är en portal med information om utsläppshandel som länkar till respektive myndighets webbplats. På startsidan finns ett flöde med aktuell information från myndigheterna.

+

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens webbplats om utsläppshandel samlas en stor mängd information om nyheter, lagstiftning, rapporter, statistik och annat som rör utsläppshandel.

+

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets webbplats innehåller viktig information främst för dig som är verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör. Du hittar lämpliga ingångar via utslappshandel.se.

+

E-post och SMS

E-post används för att sprida viktig information till olika målgrupper i den svenska delen av unionsregistret. Det är därför viktigt att den e-postadress som finns registrerad för ombuden i unionsregistret är korrekt.

Vi använder oss ofta av ett verktyg för massutskick som innebär att e-postmeddelanden kommer från e-postdomänen ”idrelay”. Den typen av utskick kan ibland fastna i mottagarens skräppost vilket i så fall måste hanteras av dig som mottagare.

För utskick till mindre målgrupper använder vi oss ibland av vanliga e-postmeddelanden från adressen utslapp...@energimyndigheten.se.

Sms

Sms används enbart av unionsregistret för att skicka engångskoder för inloggning. Avsändare om du inte är bosatt i Belgien ska alltid vara telefonnumret +32460213827.