Beviljade projekt inom Regionala Elektrifieringspiloter

Här kan du se vilka aktörer och platser som har beviljats stöd inom uppdraget regionala elektrifieringspiloter. 

Karta över beviljade laddstationer

Karta över beviljade vätgastankstationer


Beviljade projekt i tabellform

Ladda ner tabell över beviljade projekt som Excel-fil