Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är en satsning som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.

Inom programmet fördelar Energimyndigheten stöd till aktörer som går samman för att bygga upp strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Även kunskapsuppbyggnad och spridning av information är en viktig del av programmet.

Ny utlysning maj 2024

I början av maj 2024 öppnade Energimyndigheten en utlysning på 850 miljoner kronor för laddinfrastruktur för tunga fordon vid hamnar, omlastningsplatser, återvinningscentraler, lager och liknande platser där flera aktörer har ärenden.

Utlysning regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Fler utlysningar kan bli aktuella hösten 2024

Fler utlysningar kan bli aktuella under hösten 2024. Mer information om det kommer framåt sommaren.

Samtidigt kommer flera av de som blev beviljades stöd 2022 och 2023 att bli färdiga och fungera som nya, spännande piloter som ger oss lärdomar inför den fortsatta utbyggnaden av såväl laddinfrastruktur som vätgastankstationer.

Ta del av piloternas erfarenheter

Du kan läsa om några av piloternas erfarenheter i rapporten Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter – Samlade erfarenheter hösten 2023. 

Rapport: Samlade erfarenheter hösten 2023, CIT-Renergy

Beviljade projekt

Se vilka aktörer och platser som har beviljats stöd inom uppdraget regionala elektrifieringspiloter.

Beviljade projekt inom Regionala Elektrifieringspiloter