Använd laddstationsdata till karttjänster eller appar

Vill du använda Nobils data, till exempel för att skapa en app eller karttjänst? All data är öppen och kostnadsfri. Databasen och all data är licensierad under CC-BY-4.0 och data hämtas via ett standardiserat gränssnitt, ett så kallat API.

Så använder du Nobils API

Data från Nobil hämtas via ett API. Det är upp till dig som representerar en tjänsteleverantör att designa och utforma en egen karttjänst eller app, samt avgöra vilka funktioner som du vill erbjuda dina användare. API-nyckel får du genom att registrera dig på Nobils webbplats. Här finns även ytterligare dokumentation om API-nyckeln, klienttest för att testa den erhållna API-nyckeln, samt licensieringstexten för CC-BY-4.0. Du ska ha läst licensieringstexten innan du använder information från databasen.

Ansök om API och hitta ytterligare information på Nobils webbplats.