Stöd att söka inom laddinfrastruktur

Här hittar du information om gruppundantagsförordningen (GBER), som styr möjligheten att ge ekonomiskt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur, och de stöd som finns att söka.

Möjligheten att ge stöd styrs till stor del av EU:s regelverk kring statsstöd, där ett viktigt ramverk är gruppundantagsförordningen (GBER). I denna förordning fastställs möjligheten att ge 100 procent stöd till investeringskostnader för utbyggnad av publik laddinfrastruktur. Att ge stöd till driftskostnader är däremot inte tillåtet. Här formuleras också att medlemsstaterna måste bedöma att marknaden inte genomför en utbyggnad inom tre år på den angivna platsen, för att kunna ge stöd. 

Gruppundantagsförordningen GBER, EU-kommissionen​

Icke-publik laddning får idag stöd genom tillämpning av artikel 36 samt ”stöd av mindre betydelse”. Dessa stödformer är i grunden allmänna och inte anpassade just för icke-publik laddning.

Artikel 36 (stöd av mindre betydelse), EU-kommissionen


Stöd att söka

Namn
Typ av stöd
Typ av laddning
Ansvarig myndighet
Klimatklivet​
Publik och icke publik laddning
Naturvårdsverket​
Regionala elektrifieringspiloter​
Publik snabbladdning
Energimyndigheten
Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar​
Publik snabbladdning
Trafikverket
Skatteavdrag för grön teknik​
Icke-publik laddning​
Skatteverket
Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)​
Publik laddning
Trafikverket