Ansökan

Att ansöka om behörighet och öppna konto i unionsregistret är en process i flera steg och som utförs via olika kanaler. Här och på tillhörande undersidor beskrivs hur en ansökan går till för varje kontotyp i registret.

En kontoinnehavare är den som äger ett konto i registret. På varje konto ska kontoinnehavaren nominera minst två behöriga ombud som sedan representerar kontoinnehavaren. Ombuden är de personer som har åtkomst till kontot och där kan utföra transaktioner, notera utsläpp eller genomföra överlämnanden.

+

Processen

En ansökan skickas in av dig till oss via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor eller i pappersform tillsammans med nödvändig dokumentation. Samtidigt gör du en ansökan om att öppna konto på unionsregistrets webbplats. Därefter påbörjar vi på Energimyndigheten vår handläggning av ansökan och meddelar när ansökan är godkänd eller om komplettering av information behövs.

+

Avgifter

Öppnande av handelskonton i EU:s utsläppshandelssystem samt persondepåkonton i det svenska Kyotoprotokollsregistret är belagda med avgifter.

Ansökningsavgift: SEK 3 600 (ingen moms)

Årsavgift: SEK 2 000 (ingen moms)

Ansökningsavgiften ska betalas senast 14 dagar från det att ansökan om öppnande av konto kommit in till Energimyndigheten. Årsavgiften ska senast den 31 december varje år betalas i förskott till Energimyndigheten.

+

Vilken kontotyp ska du välja?

På sidan om Kontotyper kan du läsa om vilka typer av konton som finns i registret. Där kan du också läsa om den kontotyp som du vill ansöka om så kommer du till processen för ansökan.

Till sidan om kontotyper

+

Registrering av nya ombud för befintliga konton

För dig som kontoinnehavare är det viktigt att information om de ombud som representerar dig alltid hålls uppdaterad och korrekt. Ansvaret för att de ombud kontoinnehavaren utsett har behörighet till aktuella konton ligger hos dig som kontoinnehavare. Om kravet på minst två ombud på varje konto inte uppfylls, eller att kontoinnehavaren inte informerar oss på Energimyndigheten om viktiga ändringar gällande ombud eller innehavaren så kan det leda till att all åtkomst till kontot spärras.

Här finns en beskrivning av processen som du måste följa för att lägga till ett nytt ombud

+

Avregistrering av ombud

Ett ombuds behörighet återkallas inte per automatik utan finns kvar tills den dag kontoinnehavaren väljer att återkalla ombudets behörighet. Ur säkerhetssynpunkt bör därför behörigheter och eventuella fullmakter för alla ombud som inte längre ska ha tillgång till ett konto alltid återkallas så snart det är möjligt.

Ombuden kan själva ta bort sin egen och andra ombuds behörighet för sina konton. Men inloggningsmöjligheten till registret kvarstår tillsammans med eventuella fullmakter som lämnats till Energimyndigheten. Dessa bör också återkallas om de inte längre fyller någon funktion.

Kontakta Energimyndigheten för mer information om avregistrering av ombud.