Elfordon, laddfordon och laddning

Fordon som helt eller delvis drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta. Här reder vi ut begreppen och förklarar skillnaden mellan elfordon och laddfordon, samt hur de laddas.

Elbil

Elfordon har gemensamt att de förbättrar energieffektiviteten väsentligt. Elektrifiering av personbilar, bussar och lastbilar bidrar till en förbättrad närmiljö med minskade utsläpp och bullernivåer.

Begreppet laddfordon syftar på de elbilar som laddas med el från elnätet, det vill säga enbart elbilar och laddhybrider, inte hybrider. Vid årsskiftet fanns det över 400 000 laddfordon i Sverige och siffran ökar. Även utbudet av laddfordon ökar och är idag relativt stort. Användning av laddfordon fungerar i hela landet, både i staden och på landsbygden.

Olika typer av elfordon

Elfordon är ett samlingsbegrepp för fordon som på något sätt kan drivas med en elmotor, till exempel laddfordon, hybridfordon och bränslecellsfordon. Laddfordon innefattar fordon som kan laddas från elnätet, som elbilar och laddhybrider.

  • Hybridfordon – drivs främst av en förbränningsmotor samt av en elmotor med ett batteri som laddas med bromsenergi. Hybridfordon är inte laddbara från elnätet. På engelska Hybrid Electric Vehicle, HEV.
  • Elbilar – en bil som enbart drivs av el och laddar sitt batteri från elnätet. Bussar och lastbilar benämns som helelektriska fordon. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV).
  • Laddhybrider – ett fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat bränsle till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).
  • Vätgasfordon/bränslecellsfordon – är ett elfordon som har en bränslecell istället för förbränningsmotor.

Så laddas ett fordon

Laddning kan ske på olika platser och med olika effekt. Överföringseffekten är en av flera faktorer som avgör laddningstiden. En stor fördel är att man kan använda tiden då bilen ändå står parkerad till laddning.

Var kan du ladda?

Gemensamt för de flesta laddfordon är att de laddas där de vanligtvis är parkerade på natten.

För privatpersoner är det vid bostaden och för företagsfordon på den ordinarie parkeringsplatsen. Att kunna ladda bilen där man oftast parkerar är en förutsättning för att kunna använda ett laddfordon.

För privatpersoner är laddning vid arbetsplatsen ett viktigt komplement till att ladda hemma. Hur laddning kan se ut beror på om du bor i villa eller flerbostadshus.

Men du kan också ladda din bil på offentliga platser till exempel vid handelsplatser eller knutpunkter för kollektivtrafik.

Snabb- eller normalladdning?

Hur snabbt det går att ladda bilen är egentligen inte det mest väsentliga om du passar på att ladda bilen när den står parkerad, till exempel på natten. Då är normalladdning det som passar bäst. Men det finns två typer av laddning växelström (AC) eller likström (DC). Växelström är oftast förknippat med normalladdning och likström med snabbladdning men båda kan vara både normal- och snabbladdning då gränsen mellan dessa går vid 22 kW.

  • Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och är laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 3,7 kW eller 11 kW vid trefasladdning.
  • Snabbladdning sker vid så kallade snabbladdningsstationer som exempelvis finns utmed motorvägar. En snabbladdare har en högre effekt och laddar bilen på kortare tid. Det kan ta cirka 20-30 minuter att få 80 procent av laddningen om laddaren har nog hög effekt för bilen.