Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Energimyndigheten ska fördela 1 543 miljoner kronor till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Två lastbilar på väg.

Syftet med stödet är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet.

Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner och täcker 100 procent av investeringskostnaden. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Utlysning 1 är nu stängd

Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan komma att utlysas i omgångar under 2022, om medel finns. Utlysning 1 öppnade 23 mars 2022 och stängde den 22 april 2022. Läs mer om utlysningen via rutan Till utlysningen. 

Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för gods efter beslut från Energimyndigheten

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet inom Regionala elektrifieringspiloter. Sidan kommer uppdateras löpande.

Frågor och svar om Elektrifieringspiloter (energimyndigheten.se)