Mallar för inköp av solceller, privat aktör

Här finns mallar och stöddokument och ett beskrivet tillvägagångssätt för en privatperson, som går från att vara intresserad av solceller, till att ha en färdiginstallerad anläggning på sin fastighet.

Beskriv förutsättningarna

I det här steget tar du reda på förutsättningarna för solceller på ditt hus. Du undersöker husets grundläggande förutsättningar för att du ska kunna beskriva detta så detaljerat som möjligt i offertförfrågan i nästa steg.

Så undersöker du förutsättningarna för solel

Sammanställ en förfrågan om offert

Förfrågan om offert består av flera olika dokument som tillsammans beskriver förutsättningarna och de villkor som gäller för de som vill lämna ett anbud på att bygga din solcellsanläggning. Följande mallar finns till stöd för offertförfrågan.

+

Vad är en offertförfrågan?

Offertförfrågan innehåller generell information om ditt hus och dess förutsättningar. Syftet med offertförfrågan är att säkerhetsställa att du som kund ger rätt och tillräcklig information till leverantörerna för att de ska kunna skapa en offert efter dina förväntningar och förutsättningarna på just din byggnad.

Offertförfrågan (wordfil)

+

Vad är Hantverkarformuläret?

”Hantverkarformuläret 17” är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Formuläret är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare.

Dokumentet finns för nedladdning hos Konsumentverket

Tillsammans med de bilagor som tagits fram specifikt för solcellssystem kan formuläret användas som avtal mellan dig som beställare och den valda leverantören.

+

Varför behövs bilagorna till Hantverkarformuläret?

Hantverkarformuläret är ett allmänt formulär och för att det ska kunna användas som avtal vid beställning av solcellssystem är det bra att komplettera formuläret med specifika uppgifter. Därför finns tre bilagor framtagna till stöd för dig om beställare.

Bilaga 1B. Uppdragets omfattning och utförande beskriver tekniska krav samt krav på själva utförandet. Du kan komplettera villkoren för betalning genom Bilaga 2H.

Betalning. I Bilaga 3I. Övriga överenskommelser finns skrivelser om gällande köplag och garantitider anpassade för solcellssystem.

+

Hur används offertsammanfattningen?

Mallen offertsammanfattning lämnas ej ifylld till leverantörer tillsammans med offertförfrågan och återfås ifylld som en bilaga tillsammans med offerten.

Offertsammanfattning (word-fil)

Syftet med offertsammanfattning är att underlätta jämförelser mellan olika leverantörers offerter och göra det enklare för dig som kund att utvärdera olika anbud och välja leverantör.

Skicka underlag till leverantör

När du gått igenom dokumenten som utgör offertförfrågan skickar du underlaget till leverantörer. Det finns många leverantörer och antalet ökar hela tiden.

Hjälp inför förfrågan till leverantör

Utvärdera anbud och teckna avtal

När du fått in offerter är det dags att utvärdera dessa. Har du använt mallen Offertsammanfattning jämförs och utvärderas leverantörernas erbjudanden med hjälp av den.

När du beslutat vilken leverantör du vill anlita ska avtal tecknas tillsammans med leverantören. Här kan Hantverkarformuläret med tillhörande bilagor användas som mall för avtalet.

Installera och driftsätt

När du tecknat avtal med en leverantör kan installationen av din anläggning påbörjas. Innan panelerna sätts upp är det bra att du har kännedom om dina rättigheter och skyldigheter. 

Rättigheter och skyldigheter vid installation

För att din solcellsanläggning ska fungera så bra som möjligt under så lång tid som möjligt finns det vissa saker som du som ägare bör veta.

Drift och underhåll av din solcellsanläggning

+

Så har mallarna tagits fram

Det ska vara enkelt för dig att installera solceller och få en hög kvalitet på installationen. Vi har därför tagit fram underlag som du kan använda dig av. Underlaget består av mallar och dokument.

Dokumenten är upphovsrättsskyddade. För att du som beställare av en solcellsanläggning ska kunna använda mallarna utifrån dina förutsättningar är innehållet öppet för redigering. Energimyndigheten ansvarar inte för ändringar som görs i originaldokumenten efter att de hämtats från Solelportalen.se.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera