Att tänka på vid avveckling eller flytt

Om du ska flytta från en bostad med en solcellsanläggning ska du överföra eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier samt säga upp försäljningsabonnemang. Här finns även information om vad som händer vid avveckling av en solcellsanläggning.

Vad händer med solcellsanläggningen vid flytt?

Vid försäljning av fastigheten inklusive solcellsanläggning blir den nya fastighetsägaren anläggningsinnehavare. Därmed behöver du se över:

  • Om du får elcertifikat och/eller ursprungsgarantier för elen som solcellsanläggningen producerar behöver du som tidigare innehavare göra ett ägarbyte av anläggningen. Du gör ägarbytet i e-tjänsten Mina sidor.
    Mina sidor
  • Se över de avtal du har för solcellsanläggningen. Finns det ett försäljningsavtal du behöver säga upp eller överföra till den nya ägaren? Precis som när du flyttar från en bostad utan en solcellsanläggning behöver du även säga upp både elhandelsavtal och elnätsabonnemang.
    Utflyttning, Konsumenternas Energimarknadsbyrå
  • Överlämna dokumentation om anläggningen och skötselinstruktioner till den nya anläggningsägaren.

Vad gäller vid avveckling av en solcellsanläggning?

Eftersom nedmontering innebär elektriskt arbete krävs att ett elinstallationsföretag som är registrerat för detta utför arbetet. Några saker du och elinstallationsföretaget bör tänka på är:

  • Solceller kan inte stängas av. De producerar alltid el när de är belysta, vilket medför att det kan finnas risk för farlig spänning från solcellerna. Det kan även finnas laddade komponenter i växelriktaren som behöver laddas ur innan arbetet startar.
  • Elnätsföretaget ska informeras om att anläggningen kopplas bort från elnätet.
  • Hur ska solcellsanläggningens olika delar återvinnas? I Sverige är det idag vanligast att lämna solcellerna till återvinning via de kommunala återvinningscentralerna. De samlar i sin tur in elektroniska produkter till ett av Naturvårdsverket godkänt insamlingssystem för elektroniskt avfall. Återförsäljaren eller producenten ska informera dig om var produkten ska lämnas då den är uttjänt.
Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Registrera den nya innehavaren för elcertifikat och ursprungsgarantier

Om du får elcertifikat och/eller ursprungsgarantier för elen som solcellsanläggningen producerar behöver du som tidigare innehavare göra ett ägarbyte av anläggningen. Du gör ägarbytet i e-tjänsten Mina sidor.

Mina sidor

Om du har ett Cesarkonto för försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier behöver du se över det om du säljer din solcellsanläggning. Så länge du har elcertifikat och ursprungsgarantier kvar på kontot genererar de precis som tidigare en avgift. Vill du undvika denna avgift behöver du sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier som finns kvar.

Avgifter för elcertifikat

Få anläggningar har avvecklats hittills

Ett korrekt dimensionerat och installerat solcellssystem har en livslängd på minst 25–30 år, och de äldsta nätanslutna anläggningarna i Sverige installerades för mer än 30 år sedan. Eftersom solcellsanläggningar varit ett ganska ovanligt inslag i Sverige är kunskapen begränsad om hur försäljning av fastigheter med solceller och avveckling hittills skett. Troligtvis är antalet anläggningar som avvecklats få.

Frågor och svar:

+

Vad händer vid flytt om jag är kvotpliktig inom elcertifikatsystemet?

Om du är registrerad hos Energimyndigheten som kvotpliktig elanvändare, men inte längre omfattas av den, ska du skicka in en anmälan om förändring av kvotplikt till Energimyndigheten. Du skickar anmälan via Mina sidor. Läs mer om kvotpliktiga inom elcertifikatsystemet på sidan Kvotpliktig inom elcertifikatsystemet.