Energieffektiva badhus

I Sverige finns cirka 450 offentliga badhus, de flesta byggda under 1960- och 1970-talet. Potentialen för att spara energi i badhus kan ligga runt 30 procent, visar utredningar. Det skulle innebära en möjlig årlig besparing på cirka 250 GWh om alla offentliga badhus i Sverige räknas med.

Enligt den energistatistik som finns tillgänglig för badhus (STIL 2, ER2009:10) använder de i genomsnitt cirka 400 kWh/m2, år.

Inom Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, Belok, genomfördes en utredning kring energieffektivisering av badhus där det framkom att energianvändningen ofta är högre än vad statistiken anger, ofta över 500 kWh/m2, år.

Tillgänglig statistik, tillsammans med erfarenheter från experter inom området, visar att den specifika energianvändningen ligger mellan 365 och 800 kWh/m2, år. Totalt uppskattas offentliga badhus i Sverige använda ca 0,8 TWh årligen.  

Styrning av systemen

Inomhusmiljökraven i badhus är en viktig orsak till varför badhus använder så mycket energi. Det ställs krav på bra vattenkvalitet och luftkvalitet. Det är viktigt att en hälsosam och behaglig innemiljö i badhus alltid kan säkerställas. Men de krav som ställs har tydlig energipåverkan. Därför är det viktigt att undersöka var optimala förhållanden finns utifrån inomhusmiljö, energianvändning och byggnadens fuktsäkerhet.

De system som använder mest energi i badhus är vattenreningen och ventilationen. En stor potential till energibesparing i vattenreningen och ventilationen ligger i styrningen av systemen. Mycket energi går även att spara genom värmeåtervinning, dels från avloppsvatten, dels från ventilationsluften.  

Potentialen för energieffektivisering av badhus får anses vara stor. Enligt utredningen ligger besparingspotentialen runt 30 procent. Mer om utredningen finns på Beloks webbplats:

Energieffektivisering av Badhus - Belok

Att ställa krav vid upphandling av bad- och simanläggningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av bad- och simanläggningar. Kriterierna fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt.

Hållbarhetskriterier för Bad- och simanläggningar, Upphandlingsmyndigheten