Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Med en solcellsinstallation blir du ägare till en elproduktionsanläggning och installationen på taket innebär en förändring av din fastighet. Innan, under och efter installationen har du både rättigheter och vissa skyldigheter gentemot olika parter, som din kommun, din elnätsägare och din elhandlare.