Hemelektronik

Hemelektronik som tv, dator och separat digitalbox fortsätter ofta att dra ström fast du tror att du stänger av dem med fjärrkontrollen eller avstängningsknappen.

Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, 12 volts halogenlampor och mobiltelefonladdare har en transformator som förbrukar el även om lampan är släckt eller mobilen är bortkopplad från laddaren.

Ekodesign skärper energikraven både i drift och i standby

Ekodesign är ett sätt att få bort de produkter som drar onödigt mycket energi från marknaden. EU:s gränsvärde för högsta tillåtna standbyförbrukning  för de produkter som omfattas är 0,5 watt. Läs mer om ekodesign här.

Energismartare med inbyggd digitalbox

Ett energispartips är att fråga efter en tv som har inbyggd digital-tv-box som klarar de tv-sändningar du har hemma, till exempel kabel- eller satellit-tv. Då sparar du energi samtidigt som du slipper dubbla fjärrkontroller. En separat digital-tv-box kan nämligen dra lika mycket el som en mindre tv.

Lite större tv använder mycket mer energi

Det finns ett direkt samband mellan skärmens storlek och energianvändningen då tv:n är på.

För tv syns det på energimärkning om det finns en strömbrytare som bryter energianvändningen till mindre än 0,01 watt i standby. Det finns ingen information om energianvändningen i standby, eftersom ekodesign redan ställer krav på högsta tillåtna standby.

Nätverksanslutna apparater - vad är det?