Certifierade energikartläggare

För att få genomföra en energikartläggning måste du enligt lag vara en certifierad energikartläggare. 

Den svenska certifieringen av energikartläggare säkerställer att kompetenskraven för att genomföra en energikartläggning är uppfyllda.

Kompetenskrav, Energimyndighetens föreskrifter

Den certifierade energikartläggarens roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår.

Hitta en certifierad energikartläggare

Lista med certifierade energikartläggare

+

Energikartläggare som är godkänd i ett annat EU-land

Energikartläggare som är godkänd i ett annat EU-land

En person som är godkänd att genomföra energikartläggningar inom andra EU-länder enligt Energieffektiviseringsdirektivet artikel 8 får även genomföra energikartläggningar i Sverige.

Kartläggare från andra medlemsstater ska registrera sig hos Energimyndigheten för att få genomföra kartläggningar i Sverige.

Om du vill veta mer kan du kontakta våra handläggare.

Kontakta handläggare

+

Vägledningar för certifieringsorgan och energikartläggare

Energimyndigheten har efter samråd med certifieringsorgan och SWEDAC samt i samarbete med branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) tagit fram en vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen. Vägledningen förtydligar kompetenskraven i föreskrifterna och hur certifiering av energikartläggare kan ske.

Vägledning för certifiering av energikartläggare

Kompetenskraven kan, förutom kravet på oberoende, användas för både personcertifiering och för energikartläggare inom energilednings- eller miljöledningssystem. Den beskriver även hur omcertifiering kan ske och villkor för återkallande av certifiering.

Syftet med vägledningen är att certifieringsorganen ska kunna ansöka om ackreditering för att kunna certifiera energikartläggare men också vara en hjälp för blivande certifierade energikartläggare som vill förbereda sig inför en ansökan om certifiering.

SWEDAC har också tagit fram en vägledning för ackreditering av certifieringsorgan som avser att certifiera personer eller ledningssystem. Vägledningen innehåller även information om vad stora företag ska beakta i samband med valet att genomföra energikartläggningen med stöd av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat ledningssystem.

Vägledning för ackreditering av certifieringsorgan, SWEDAC

 

Kontakta certifieringsorgan

Vill du bli certifierad eller har du frågor om certifieringsprocessen?

Kontakta certifieringsorganet Kiwa Sverige.

Magnus Jerlmark 0455-305600 www.kiwa.se