Luftkonditionering

Här har vi samlat de bästa råden till dig som funderar på att kyla ditt hem. Fundera på vad du behöver innan du köper en apparat för att kyla inomhus.

Tänk på det här innan du köper luftkonditionering

Det kan vara skönt att kyla inomhus en varm sommar, men det ökar energianvändningen. Dessutom är det skillnader i effektivitet mellan olika produkter och alla fungerar inte lika bra i svenskt klimat.

Det finns flera sätt för att kyla ditt hem, här visar vi några av alternativen:

  • luftluftvärmepump kan både värma och kyla
  • portabelt luftkonditioneringsaggregat (med en evakueringsslang)
  • luftkylare med förångare, som kyler genom att förånga vatten.

Ta hjälp av energimärkningen

Ta hjälp av energimärkningen när du köper en luftluftvärmepump eller ett portabelt luftkonditioneringsaggregat.

Tänk på att ”portabla luftkonditioneringsaggregat” är betydligt mindre effektiva än luft-luftvärmepumpar. Även bergvärmepumpar har energimärkning.

Luftluftvärmepump

En luftluftvärmepump kan användas både för uppvärmning och för att kyla inomhus. Den kräver installation och rördragningar gjord av en certifierad installatör. Investeringen kan vara svår att motivera om du inte använder värmepumpen för uppvärmning under den kalla årstiden.

Energimärkning av luftluftvärmepumpar

Portabel luftkonditioneringsapparat

En portabel luftkonditioneringsapparat är inte lika effektiv som en luftluftvärmepump. Dessutom måste du ha en dörr eller ett fönster öppet för evakueringsslangen och släpper då in varm luft utifrån vilket ökar energianvändningen ytterligare.

Använd den bara när du är hemma. Bullret från den portabla luftkonditioneringsapparaten kan upplevas som störande. På energimärkningen finns även information om buller, ju högre siffra desto mer låter det.

Portabelt luftkonditioneringsaggregat

Ett portabelt luftkonditioneringsaggregat är inte lika effektivt som en luftluftvärmepump.

Dessutom måste du ha en dörr eller ett fönster öppet för evakueringsslangen och då får du in varm luft vilket ökar energianvändningen ytterligare. Täta ordentligt där slangen är monterad. Använd den bara när du är hemma.

Bullret från den portabla luftkonditioneringsapparaten kan upplevas som störande. På energimärkningen finns information om buller, ju högre siffra desto mer låter det.

Luftkylare

En så kallad luftkylare förångar vatten för att kyla rummet. För att den ska fungera bra behöver luften vara torr.  Rummet behöver ha bra ventilation för att minska risken för fuktproblem. Luftkylaren är inte anpassad för den svenska sommaren med hög luftfuktighet.