Frågor och svar om nya energimärkningen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om energimärkningen för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar för dig som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter.

Viktigt att notera är att svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

+

1. Vilka produkter har fått nya generationen energimärkning?

Svar: Alla produkter får inte ny energimärkning samtidigt. Under 2021 fick följande produkter nya generationen energimärkning:

 • Kylar och frysar
 • Vinkylar
 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner
 • Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
 • Ljuskällor
 • TV-apparater
 • Bildskärmar
 • Kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion

Fler produkter kommer att få nya energimärkningen stegvis allt eftersom förordningarna för produkterna revideras. Det kommer att dröja flera år innan alla produktgrupper har den nya energimärkningen.

Exempelvis har tvättmaskiner ny märkning medan torktumlare behåller energimärkningen med skalan A+++-D.

Vilka produkter som fått den nya energimärkningen kan du läsa mer om på: www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning

+

2. Måste leverantören tillhandahålla produktinformationsbladet med produkten vid försäljning i butik?

Svar: Produktinformationsbladet är ett komplement till energimärkningen. För produkter som fått ny energimärkning 2021 behöver inte produktinformationsbladet följa med produkten.

Leverantörer måste efter begäran från återförsäljare kunna ge produktinformationsbladet i tryckt form. Produktinformationsbladet ska även finnas i databasen EPREL och konsumenten kan få del av informationen genom att skanna QR-koden som finns på den nya energimärkningsetiketten.

Återförsäljaren ska på konsumentens begäran kunna plocka fram produktinformationsbladet. I bruksanvisningen eller annan dokumentation som följer med produkten ska det finnas en länk direkt till den aktuella modellen i EPREL, länk till webbadress, QR-kod eller produktens registreringsnummer i EPREL.

För produkter som ännu inte fått den nya generationen energimärkning ska produktinformationsbladet även fortsatt följa med produkten.

+

3. Måste produktinformationsbladet finnas med vid försäljning via internet?

Svar: Ja, vid försäljning via e-handel ska både energimärkningen och produktinformationsbladet visas i anslutning till produktens pris.  Läs mer om energimärkning på internet här.  

+

4. Får den tidigare energimärkningen fortsatt användas för produkter som ska ha den nya energimärkningen?

Svar: Nej, de sista undantagen försvann 1 december 2021. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 b). 

För belysning gäller andra datum. Läs mer om vilka datum som gäller för produkter som först får den nya energimärkningen på: www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning

Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning

+

5. Får återförsäljare visa både den tidigare och den nya energimärkningen på en och samma produkt?

Svar: Nej, det får bara finnas en energimärkning på en och samma produkt samtidigt. Kan återförsäljaren inte få bort den gamla energimärkningsetiketten så måste den nya etiketten fästas så att den täcker den tidigare energimärkningen. Att visa två energimärkningar samtidigt kan vara förvirrande för konsumenten.

+

6. Jag är återförsäljare och när jag packade upp en ny produkt visade det sig att energimärkningsetiketten saknades. Vad gör jag?

Svar: Kontakta leverantören för den aktuella produkten. Det är leverantörens ansvar att tillhandahålla energimärkningsetiketten till återförsäljarna.

+

7. Vilka krav finns det på att visa energimärkningen i mobilappar?

Svar: Om mobilappen gör reklam för produkter som omfattas av energimärkning eller erbjuder distansförsäljning ska energimärkningen finnas med.

Mer information om vad som gäller vid distansförsäljning och reklam finns på Energimyndighetens webbplats:

+

8. Hur kommer marknadskontroll att ske nu när den nya energimärkningen införts?

Svar: Marknadskontrollen kommer att fortgå som vanligt vid införandet av den nya energimärkningen.

Energimyndigheten ansvarar för marknadskontrollen i Sverige och arbetet omfattar:

 • stickprovskontroller av att energimärkningen finns väl synlig på produkter i butiker och i e-handel
 • tekniska dokumentkontroller
 • tester av produkter för att kontrollera att information som leverantörerna ger på energimärkningen är rätt.  
+

9. Varför fick inte alla vitvaror den nya energimärkningen samtidigt?

Svar: De produkter som nu fått en ny energimärkning tillhör de produkter som har haft energimärkning allra längst och där de flesta produkterna på marknaden var i den effektivaste energiklassen. Det är EU som beslutat vilka produkter som ska få ny energimärkning. Med tiden kommer allt fler produktgrupper att få en ny energimärkning.

+

10. Måste återförsäljare öppna förpackningen för att ta bort den energimärkningsetikett som inte är gällande innan produkten levereras till konsument?

Svar: Under en övergångsperiod kommer leverantörerna att skicka med två energimärkningsetiketter med varje produkt. Återförsäljare behöver inte öppna förpackningar för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar för att ta ut den energimärkningsetikett som inte gäller innan produkten levereras till konsument. Utställningsexemplaret i den fysiska butiken och informationen om energimärkning i e-handeln ska visa den gällande energimärkningen.

+

11. Hur gör återförsäljare med energimärkningen i tryckta kataloger som publiceras hösten 2020 och som är fortsatt aktuell när den nya energimärkningen träder i kraft?

Svar: Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 och en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen. Den nya energimärkningen för en specifik kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, tv-apparat eller digital bildskärm fick visas tidigast 1 mars 2021. 

+

12. Energimärkningsetiketten är för vissa produkter stor och täcker stora delar av produkten. Får man göra den mindre eller ha den någon annanstans än på produkten?

Svar: Det är reglerat i respektive produktförordning hur stor energimärkningsetiketten ska vara. Informationen ska rymmas på energimärkningen och den ska vara väl synlig för konsumenten. Energimärkningen ska sitta på produkten som visas i den fysiska butiken och det finns krav på hur energimärkningen ska visas vid e-handel.

+

13. Vilka krav finns för energimärkning på internet?

Svar: Vid försäljning på internet ska energimärkningen och produktinformationsblad visas i direkt anslutning till produktens pris. Det finns krav för vilken information som ska finnas och hur den ska visas.

Läs mer om energimärkning på internet samt ladda ner en återförsäljarguide till energimärkning på internet här.

+

14. Ska energimärkningen visas i reklam?

Svar: Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten.

En nyhet för produkter som fått den nya generationens energimärkning 2021 är att en grafisk pil som visar både produktens energiklass och hela skalan för energiklasser ska användas i reklam och annonser. Reglerna för energimärkning i reklam för de produkter som har den nya energimärkningen finns i respektive produktförordnings bilaga VII.  Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII. 

FAQ Ny energimärkning Bild pil Reklam fraga 8.jpg

Normalt ska pilen visas i färg, men om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas. Läs mer om energimärkning i reklam och marknadsföring här.

+

15. Hur ska man informera om energimärkningen vid distansförsäljning via telefon?

Svar: Vid distansförsäljning via telefon ska konsumenten få muntlig information om den aktuella produktens energiklass. Konsumenten ska även informeras om att skalan för energiklasser är från A till G. Från den 1 mars 2021 ska kunden också informeras om möjligheten att få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats eller via en länk till produktdatabasen EPREL.

+

16. Energimärkningsetiketten har kommit bort, vad gör jag som återförsäljare?

Svar: Energimärkningen ska följa med produkten som kommer från leverantören. Som återförsäljare kan du skriva ut en ny energimärkningsetikett via den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL. Leverantören kan också ta fram energimärkningsetiketter till återförsäljare med hjälp av en reklambyrå. Sedan 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörerna att lägga in informationen i EPREL om alla de produkter som de säljer på den europeiska marknaden. Informationen måste finnas i EPREL innan produkten sätts på marknaden.

+

17. Varför finns det en QR-kod på den nya energimärkningen?

Svar: Genom att skanna QR-koden med din mobiltelefon kommer du åt mer information om den energimärkta produkten. Leverantörer var skyldiga att om-registrera produkter enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL.

För TV/bildskärm och de vitvaror som får nya energimärkningen 1 mars 2021 har det varit möjligt sedan maj 2020 att lägga in uppgifter enligt de reviderade produktförordningarna i EPREL. Så snart alla uppgifter enligt den nya mallen för energimärkning är inlagda ska det vara möjligt att generera en energimärkningsetikett enligt den nya designen.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för den tekniska utvecklingen av den europeiska databasen för energimärkta produkter. 

+

18. När kommer den nya energimärkningen visas i den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL?

Den publika delen av EPREL öppnades för produktgrupper som har fått den nya energimärkningen den 1 mars 2021. Under 2022 kommer EPREL öppnas upp för fler produkter och det kommer bli möjligt att söka produkter.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för den tekniska utvecklingen av den europeiska databasen för energimärkta produkter.

Läs mer om EPREL här

+

19. Hur ska den nya energimärkningsetiketten skickas med produkten?

Svar: Den nya energimärkningsetiketten ska skickas med i produktens förpackning på samma sätt som tidigare. Utställningsexemplaret i den fysiska butiken och informationen om energimärkning i e-handeln ska visa den gällande energimärkningen.

+

29. Vad händer med produkter som fått ny energimärkning, men som har kvar nuvarande energimärkning 1 december 2021?

Svar: Återförsäljare fick sälja enheter av produkter som hade kvar tidigare (gamla) energimärkning fram till 1 december 2021. Därefter behövde återförsäljaren antingen märka om enheten med den nya energimärkningen, som leverantören tillhandahåller, eller sluta sälja dessa enheter. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11.13 b ii).