Återvinning av lampor

Alla lampor ska lämnas till återvinning när de slocknat.

Lågenergilampan, lysröret och kompaktlysröret innehåller kvicksilver vilket är en förutsättning för att de ska fungera.

Lämna lampor på återvinningscentral eller i butik

På kommunens återvinningscentral finns speciella insamlingsbehållare för lampor. I flerfamiljshus finns det ibland behållare för insamling av lampor. Vissa butiker som säljer lampor kan också ta emot dina uttjänta lampor. Det är viktigt att du lämnar in alla dina lampor, så att de tas om hand på rätt sätt.