Stöd som du kan få vid investering

Här kan du läsa om stöd för dig som ska investera i en solcellsanläggning. Det är bara privatpersoner som kan få stöd vid installation av solceller. 

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Vem kan ta del av stödet?
Intäkt och omfattning
Privatpersoner

Skattereduktion för Grön teknik

  • Skattereduktion om 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. 

Grön teknik, Skatteverket

Privatpersoner

Rotavdrag

Skattereduktion om 30 % av arbetskostnaden.

Rotarbete och rutarbete, Skatteverket

Företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

 

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Företag som sökt investeringsstöd för solceller innan projektet påbörjats

Det statliga stödet för solceller är avslutat. Från den 8 juli 2020 råder stopp för fler ansökningar om stödet. 

Stöd för företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Det kan finnas stöd till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring utifrån Landsbygdsprogrammet. Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet.

Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden, Jordbruksverket

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera