Hur gör jag om jag vill reklamera min solcellsanläggning?

Om din solcellsanläggning inte fungerar efter installationen har du rätt att klaga (reklamera). I Sverige är reklamationstiden tre år. Här får du information om hur du reklamerar, vad du har rätt att kräva och vart du kan vända dig om du och säljaren inte kommer överens.

Vilka typer av fel kan jag reklamera?

Du kan reklamera alla fel som visar sig på en vara. Säljaren är dock bara ansvarig om felet är ursprungligt, det vill säga att det var fel på varan redan när du tog emot den. Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande kan inte säljaren hållas ansvarig för.

Hur reklamerar jag?

  • Det är viktigt att du kontaktar säljaren och berättar om felet så snart som möjligt från det att du upptäckt felet. Att reklamera inom två månader räknas alltid som skälig tid.
  • Reklamera skriftligen, till exempel via mejl.
  • Spara en kopia på din reklamation.

Reklamera fel på vara eller tjänst, Hallå konsument

Vad kan jag kräva?

  • Omleverans, vilket innebär att du får en ny likvärdig vara.
  • Prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet
  • Hävning av köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka
  • Att hålla inne med betalning
  • Skadestånd, vilket är ersättning för merkostnader du fått på grund av felet.

Säljaren har också rättigheter

Tänk på att säljaren har rätt att i första hand försöka åtgärda problemet. Vid köp av varor ska säljaren ges rätt att laga varan eller leverera en annan likvärdig vara. Vid fel i tjänster måste du ge säljaren en möjlighet att rätta till felet. Du kan alltså inte kräva dina pengar tillbaka förrän säljaren har fått en chans att ordna det som är fel.

Var vänder jag mig och jag och säljaren inte kommer överens?

Energimarknadsbyrån ger kostnadsfri och oberoende vägledning i frågor som rör el och gas.

Energimarknadsbyrån

Energimarknadsinspektionen kan ge information om elnätsföretagens skyldigheter enligt ellagen.

Energimarknadsinspektionen

Hallå konsument svarar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och allt annat som du som konsument behöver hjälp med.

Energimarknadsinspektionen