Kvotpliktig inom elcertifikatsystemet

Efterfrågan inom elcertifikatsystemet skapas genom kvotplikt. Kvotpliktiga aktörer är bland annat elleverantörer, men du som producerar egen el kan också behöva registrera dig som kvotpliktig till Energimyndigheten. 

Läs mer om rättigheter och skyldigheter vid tilldelning av elcertifikat och kvotplikt på Elcertifikatsystemet

Vilka omfattas av kvotplikt?

Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som använder som de själva producerat, elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten. För dig som innehavare av en solcellsanläggning är du kvotpliktig om:

  • Du använder el som du själv producerat, om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår, och har producerats i en anläggning med en installerad toppeffekt som är högre än 50 kilowatt.
  • Du är elproducent som producerar el i ett icke koncessionspliktigt nät och säljer mer än 60 megawattimmar per år till elanvändare på samma nät. Till exempel om du är hyresvärd med solceller, och säljer elen till hyresgästerna i samma hus.

Som kvotpliktig elanvändare är du skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till den egenproducerade el som du själv använder. Kvotplikten ska deklareras årligen till Energimyndigheten.

Mer information om kvotplikt

Du anmäler dig som kvotpliktig elanvändare via Mina sidor