Så kan du få skattereduktion för grön teknik

Du kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det finns förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget.

Skattereduktionen ersätter tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddstation till elfordon. För grön teknik ges skattereduktion om:

 • 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
 • 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
 • 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Det fungerar på liknande sätt som med rotavdrag där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation. Skattereduktionen för grön teknik ges om högst 50 000 kr per person och år. Den gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Villkor för skattereduktionen och förutsättningar för att få avdrag, Skatteverket

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Skattereduktion för installation av grön teknik omfattar inte näringsfastigheter

Skattereduktion för grön teknik avser installationer i

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Näringsfastigheter räknas inte som bostad.

Frågor och svar:

+

Kan jag få skattereduktion för grön teknik?

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget

 • Du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.
 • Ta reda på vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion och vad som gäller för din bostad. Läs om vilka arbeten som är godkända på Skatteverket. Godkända arbeten – grön teknik | Skatteverket
 • Även företaget du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik.
+

Hur går jag till väga för att ta del av skattereduktionen?

Om du har rätt till skattereduktion är det bra att veta:

 • Företaget du anlitar gör avdrag för skattereduktionen på din faktura för kostnaderna för arbete och material. Du måste ge företaget rätt uppgifter.
 • När installationen är utförd och betalad får företaget du anlitat ansöka om utbetalning för skattereduktionen från Skatteverket. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att du betalade för installationen.
 • Den skattereduktion som du har fått godkänd under året finns förifylld på din deklaration året efter. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer.