Vägledande material

Här hittar du det vägledande material som finns för de aktörer som är berörda av lagen om energikartläggning i stora företag.

Energimyndighetens vägledningar till företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag 2020-2023

Ladda ner: Vägledning för energikartläggning i stora företag


Energikartläggningsperioden 2020-2023, gäller även perioden 2024-2027

 

Framsida vägledning för energikartläggning i stora företag

Ladda ner: Vägledning för energikartläggning i stora företag


För företag med en energianvändning över 10 GWh per år.

Framsida - vägledning för energieffektivisering i stora företag

Ladda ner: Vägledning för energikartläggning i stora företag


För företag med en energianvändning under 10 GWh per år.

Framsida vägledning för energieffektivisering i energiföretag

Vägledning för energikartläggning i energiföretag


Denna vägledning innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid genomförandet av en energikartläggningen för ett energiföretag 

Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration

Ladda ner: Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration


Vägledning för att samordna EKL med energideklarationen - Lag (2018:314) om energideklaration för byggnader.

Framsida - Handel så gjorde vi

Ladda ner Handel - så gjorde vi


Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning.

Framsida - Industri så gjorde vi

Ladda ner Industri - så gjorde vi


Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning.

 

Vägledningar för olika branscher

Framtagna i samverkan med branschorganisationer.

Bransch/sektor

Vägledande material

Tillverkande företag

Vägledning för energikartläggning i tillverkande företag


Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Handels-, service- och tjänsteföretag

Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag


Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Energi

Vägledning för Energibolag till lagkravet för energikartläggning av stora företag


Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

 

Gemensamma guider för energikartläggningar

 

Vägledningar kring certifiering av energikartläggare

Vägledning

Framtagen av

Energimyndigheten i samråd med certifieringsorgan och SWEDAC samt i samarbete med Energieffektiviseringsföretagen (EEF)
Styrelsen för ackreditering och kontroll, SWEDAC