Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL)

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Energikartläggning 2024–2027

Företag som har en energianvändning över 2,8 GWh kan påbörja energikartläggningsarbetet för EKL-period 3 enligt nuvarande lagstiftning och utifrån vägledningarna från EKL-period 2.

Möjlig dispens för företag

Företag som idag har en energianvändning under 2,8 GWh (enligt nuvarande företagsdefinition) har möjlighet att ansöka om dispens från kravet att genomföra en energikartläggning enligt nuvarande lagstiftning.

Ansök om dispens från lagen om energikartläggning