Arbetsplan 2022-2024

EU-kommissionen tar regelbundet fram arbetsplaner för ekodesign- och energimärkningsarbetet, i vilka det framgår vilka produktgrupper och annat arbete som är närmast prioriterade och varför.

Kommissionens publicerade arbetsplan för 2022-2024 i mars 2022.

Kommissionens arbetsplan 2022-2024

Nedan är innehållet i arbetsplanen för 2022-2024 kortfattat sammanställd i punktform.

Produktgrupper som påbörjats under förra arbetsplanen men inte kommit i mål:

 • Mobiltelefoner och surfplattor
 • Solpaneler och växelriktare
 • Bildbehandlingsutrustning: från frivilligt avtal (VA) till ekodesignförordning
 • Fortsätta arbetet med energismarta apparater/digitalisering
 • Fortsätta det horisontella arbetet med IKT-produkter

Produktspecifika prioriteringar

 • Däck med fokus på regummering, nötning och miljö. Möjligtvis en avancerad översyn av förordningen inklusive omskalning av energimärkningen.

Nya produktgrupper:

 • Lågtemperaturavgivare dvs radiatorer (element) och konvektionsvärmare.
 • Professionella tvättmaskiner
 • Professionella diskmaskiner
 • Externa nätaggregat (EPS) ) inklusive ”gemensam laddare”
 • Laddare och laddboxar för elfordon

Horisontella prioriteringar

 • Standardisering inom materialeffektivitet av produktspecifika standarder baserade på de horisontella standarderna under standardiseringsmandatet M/543.
 • Cirkulär ekonomi:
  • Reparerbarhetsindex ska utvecklas.
  • Produktspecifika krav på följande aspekter:
   • Återvunnet innehåll
   • hållbarhet
   • fast programvara (firmware) och mjukvara,
   • kritiska och miljörelevanta råmaterial.

Databasen EPREL där EU-kommissionen vill förbättra:

 • Användargränssnittet för alla användare
 • verktygen för marknadskontrollmyndigheter
 • strukturen för den tekniska dokumentationen för att effektivisera leverantörernas registrering samt underlätta för marknadskontrollmyndigheter.

Marknadskontroll och stöd till efterlevnad

 • Förbättring av IT-verktyg, till exempel informations- och kommunikationssystemet för marknadsövervakning (ICSMS) och EPREL.
 • Tekniskt och logistiskt stöd till de administrativa samarbetsgrupperna.
 • Finansiering av gemensamma eller samordnade åtgärder och kampanjer.
 • Samarbete med medlemsstaterna på politisk nivå om hur marknadskontrollen kan förbättras.

Kommissionen förstudie inför den senaste publicerade arbetsplanen. 

Förstudie arbetsplan 2020-2024

Kommissionen har även tagit in synpunkter kring arbetsplanen.

Kommissionens sida för synpunkter

Tidigare arbetsplaner

Det finns ingen arbetsplan för perioden 2020-2021 eftersom förstudien blev försenad.