Så undersöker du taket

Utöver om ditt tak verkar ligga i ett bra läge för att producera el med solceller är också förutsättningarna för taket i sig av intresse. Här kan du läsa mer om vad som kan vara bra att undersöka lite extra kring din byggnad innan du skaffar en solcellsanläggning.

  • Bra att tänka på innan du installerar solceller

  • Takets hållfasthet. Takets hållfasthet är sällan ett problem när det gäller småhus i Sverige. Husen är byggda för att klara stora snö- och vindlaster.
  • Behöver ditt tak läggas om? I så fall är det ett bra tillfälle att skaffa solceller samtidigt.
  • Påverkas din hemförsäkring? Du bör stämma av med ditt försäkringsbolag om din solcellsanläggning ingår i din hemförsäkring och om det påverkar premien du betalar på din försäkring. Det förekommer också att försäkringsbolag kräver en extern besiktning av anläggningen när installationen är färdig.
+

Takets hållfasthet

Den extravikt som solcellerna innebär på taket på småhus är sällan ett problem, men det kan vara viktigt att säkerställa innan montering. Stora platta takytor (mindre än fem graders lutning) kan vara svagare i konstruktionen. Ett solcellssystem som monteras längs med ett lutande tak väger ca 12–15 kg/m². Tak är dimensionerade för att kunna bära 150–350 kg/m² i form av snö. Stäm dock av med en fackman, som företaget som byggt huset eller lagt taket, en konstruktör eller möjligen en snickare, om du är osäker på ditt taks hållfasthet.

Mer information om tak finns att läsa i rapporten ”Solceller på tak - Möjligheter och fallgropar”.

Solceller på tak - Möjligheter och fallgropar, Belok

+

Behöver ditt tak läggas om?

Solceller håller länge, oftast minst 25–30 år. Det är bra om taket håller lika länge så du slipper montera ner solcellerna när det är dags att rusta upp taket. Därför passar det bra att investera i solceller när du ändå lägger om ditt tak istället för att lägga dem på ett gammalt. Det finns även solceller som kan ersätta annat takmaterial.

Läs mer om olika typer av solcellsanläggningar på sidan Det här ingår i en solcellsanläggning.

Det här ingår i en solcellsanläggning

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Takförutsättningar på större byggnader

På större byggnader är det vanligt med platta eller låglutande tak som är belagda med papp eller duk. Där monteras ofta solcellssystemet med ballast. Det innebär att systemet inte sitter fast i taket utan hålls nere med hjälp av tyngder. Speciella monteringssystem med vindavvisande plåtar gör att den totala vikten trots detta kan hållas relativt låg, runt 25 kg/m2 solcellsyta. På höga och särskilt vindutsatta tak kan det dock behövas mer ballast, vilket gör att den totala vikten kan bli uppemot 50 kg/m2 solcellsyta. Det går också att använda en kombination av ballast och fast förankring. För att veta hur mycket ballast eller förankring som behövs görs alltid en vindlastberäkning utifrån de lokala förutsättningarna. 

Stäm av med en fackman, såsom företaget som byggt huset eller lagt taket, en konstruktör eller möjligen en snickare, om du är osäker på ditt taks hållfasthet. På större tak kan det ibland behöva göras plats mellan modulraderna för att kunna skotta snö.

Takrenovering av miljonprogrammets tak med solceller

I ett forskningsprojekt har man tittat på om plana tak i miljonprogrammet i behov av renovering, kan ersättas av låglutande sadel- eller pulpettak täckta av solceller. Projektet har undersökt två olika konceptlösningar. Ett huvudkoncept där ett låglutande sadeltak byggs över det ursprungliga platta, eller låglutande taket för att göra det mer optimalt för installation av solceller. Ett annat koncept föreslås också med ett upphöjt pulpettak, som är tänkt att kunna inrymma befintliga fläktrum och andra större objekt på taket. Analysen och resultaten visar att dessa koncept skulle kunna ge ett stort bidrag till byggnadens energibalans.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera