För utvecklare

För att underlätta möjligheten för andra att nyttja solelkalkylen så har vi plockat ut kodbasen, som är fri att ladda ner.

Villkor för att använda den fria koden

Denna kod har tagits fram av Energimyndigheten.

Filen är fri att ladda ner och  innehållet är öppet för redigering.

Energimyndigheten ansvarar inte för eventuella ändringar, eller resultat av eventuella ändringar, som görs i koden, med undantag för Energimyndighetens egna ändringar.

Energimyndigheten kan heller inte erbjuda stöd eller support beträffande koden och dess användning.

När du laddar ner koden (ZIP-filen) accepterar du automatiskt ovan villkor.

Teknisk dokumentation finns bifogat i ZIP-filen. 

Solelkalkylen API (ZIP 151 Mb)