Lamptyper

Idag finns många energisnåla lampor att välja mellan och nya lampor utvecklas hela tiden. Jämfört med glödlampor sparar de mycket el och ger helt nya möjligheter till ljussättning. 

Vilken lampa som passar bäst beror på dina önskemål och behov, var lampan ska användas och vilka armaturer du har i ditt hem. 

 

+

Halogenlampan

Halogenlampan har fått sitt namn av den halogenfyllda kapsel som omsluter glödtråden. Många halogenlampor har fasats ut från marknaden som ett resultat av ekodesignlagstiftning.

Halogenlampor med socklarna G4, GY6.35 och G9 fasas ut 1 september 2023.

Kvar på marknaden finns halogenlampor med R7s- sockel och ett ljusflöde lägre än 2 700 lumen. Dessa lampor används i dimbara golvlampor som lyser upp mot taket.

+

LED-lampan

Lysdiodlampan, mest känd som LED-lampa från den engelska förkortningen Light Emitting Diods.

Sparar upp till 90 procent jämfört med glödlampan

LED-lampan håller upp till 15 gånger längre än glödlampan och drar upp till 90 procent mindre el. De innehåller inget kvicksilver. Det finns LED-lampor med olika socklar och i många olika storlekar och former för att passa i olika armaturer. De finns till exempel som kronljus och som päronlampor.

Du kan välja om ljuset ska vara kallt eller varmt

En LED-lampa kan ha varmt eller kallt ljus, detta visas på förpackningen som kelvin (K), ju lägre siffra desto varmare upplevs ljuset från lampan.

Alla LED-lampor går inte att dimra

Det ska framgå på förpackningen om lampan inte är dimbar, eller om lampan bara fungerar tillsammans med vissa dimrar. Tillverkaren ska informera om vilka dimrar som fungerar tillsammans med LED-lampan på sin egen webbplats.

Känslig för värme

Elektroniken i en LED-lampa kan vara känslig för värme. Om du till exempel använder LED-lampor i en väldigt tät armatur där värmen inte kan komma ut så kan elektroniken ta skada och lampans livslängd förkortas.

Krav på bra funktion

Det finns tekniska krav inom ekodesign på bland annat god färgåtergivning, hur mycket lamporna som mest får flimra, verkningsgrad och att lamporna ska klara ett åldringstest.

+

Lysröret och kompaktlysröret

Lysröret och kompaktlysröret är så kallade urladdningslampor som innehåller kvicksilver.

Lysröret 

Lysrör är vanliga i källare, garage, trappuppgångar, kontor och på många andra ställen. På förpackningen ska det finnas information om hur mycket kvicksilver lysröret innehåller.

Lysrören brukar benämnas efter den diameter de har. En vanlig storlek är T5, och det motsvarar fem åttondelar av en tum, 5/8 tum, det vill säga 16 millimeter i diameter. Det finns T5-lysrör som är dimbara.

T8- och T5-lysrör fasas ut år 2023

T8-lysrören fick nya generationen energimärkning 1 september 2021, men kommer fasas ut 2023. Även T5-lysrör fasas ut 2023 eftersom EU har beslutat att från och med 2023 fasa ut nästan all belysning med kvicksilver.

RoHS-direktivet handlar om att ersätta och begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. På så sätt kompletterar ekodesign- och RoHs-direktiven varandra. Du kan fortsätta använda de lysrör du redan har.

Om RoHs-direktivet

Tresiffrig kod visar lysrörets egenskaper

Lysrören betecknas med en tresiffrig kod, som till exempel 827, 830 eller 840."8" betyder att det har ett färgåtergivningsindex på Ra 80 medan övriga två siffror anger färgtemperaturen: Till exempel "27" motsvarar 2 700 K, "40" motsvarar 4 000 K.

Kompaktlysröret

Kompaktlysröret bygger på samma teknik som lysröret, men är inte riktigt lika energieffektivt. Precis som lysröret fungerar den bara i armaturer med inbyggda driftdon.

Kompaktlysrör är vanliga i skrivbordslampor samt i speciella armaturer för trapphus, källare och garage. På förpackningen ska det finnas information om hur mycket kvicksilver kompaktlysröret innehåller.

Om ett lysrör eller kompaktlysrör går sönder

Eftersom lysröret och kompaktlysröret innehåller kvicksilver är det viktigt att du hanterar det på rätt sätt om det går sönder.

Om en lampa går sönder