Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

Den 10 oktober 2023 trädde EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet (EED) i kraft. Energikartläggning och energiledningssystem behandlas i artikel 11 i direktivet.

Arbetet med att implementera det reviderade direktivet i svensk lagstiftning har påbörjats. Den tidigare företagsdefinitionen, att ett företag omfattas av lagen baserat på antal anställda och omsättning, tas bort och ersätts av energianvändningsgränser.

Fram till att ny svensk lagstiftning är på plats gäller nuvarande lagstiftning och vägledningar.

En kort sammanställning av det nya direktivet om energieffektivitet:

  1. Är företagets totala energianvändning i Sverige lägre än 2,8 GWh per år så kommer företaget inte att omfattas av lagen och behöver varken göra en energikartläggning eller införa energiledningssystem.
  2. Har företaget en årlig energianvändning i Sverige mellan 2,8 GWh och 23,6 GWh behöver en energikartläggning genomföras med certifierade energikartläggare eller med energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning.
  3. Har företaget en årlig energianvändning i Sverige över 23,6 GWh behöver företaget införa energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning.
  4. Företag som inte omfattats av lagen tidigare men som gör det nu ska ha gjort sin första energikartläggning senast 11 oktober 2026. Företag som omfattas av lagen idag ska följa sin befintliga 4 års period.

Håll dig uppdaterad via nyhetsbrev

Energimyndigheten kommer genom nyhetsbrev informera om hur arbetet med implementeringen går. Vi återkommer med tider för EKL-workshops där vi kommer att diskutera frågeställningar inför införandet av EKL enligt det reviderade direktivet om energieffektivitet. 

Prenumerera på nyhetsbrev om energikartläggning

Mer information

Direktivet om energieffektivitet