Anmäl en bristfällig produkt

Vill du anmäla en produkt som saknar energimärkning? Misstänker du att en produkt inte lever upp till uppsatta ekodesignkrav? Energimyndigheten tar emot anmälningar om brister i produkter eller butiker som du misstänker inte uppfyller gällande ekodesign- eller energimärkningskrav.

Energimyndigheten granskar samtliga klagomål och bedömer om det finns en anledning att göra en kontroll. Tänk på att din anmälan blir en offentlig handling. Om vill du vara anonym ska du inte ange dina kontaktuppgifter. För att vi ska kunna göra en så grundlig undersökning som möjligt uppskattar vi om du kan ge oss så utförlig information som möjligt.

Fyll i så gott som du kan göra. Ju mer information du kan ge Energimyndigheten, desto bättre kan vi följa upp din anmälan.

8. Övrig information om produkten(/objektet):  

Här kan du ladda upp en bild på produkten/objektet, en skärmdump från en webbsida eller någon annan information som du vill ta med som gör det lättare att förstå din anmälan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas