Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nya energimärkningen för belysning.

Viktiga att notera är att svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

+

1. När införs den nya energimärkningen för belysning (ljuskällor)?

Svar: 1 maj 2021 – 31 augusti 2021: För ljuskällor som är satta på marknaden ska leverantörer omregistrera produkter enligt de nya kraven i den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL. De nya kraven finns i produktförordningen (EU) 2019/2015, med de ändringar som följer av ändringsförordningen (EU) 2021/340). Läs mer om EPREL  här.

1 juli 2021: Tillverkare kan skicka produkter med nya energimärkningen till återförsäljare, men leverantören måste informera återförsäljarna att de tidigast får bjuda ut produkten till försäljning men först 1 september 2021.

1 september 2021: Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på ljuskällor i butik och i e-handel. Det finns en övergångstid på 18 månader för fysiska butiker, fram till 1 mars 2023, för att märka om ljuskällor som är satta på marknaden före den 1 september 2021. Produkter som sätts på marknaden från 1 september måste ha den nya energimärkningen och vara registrerade i databasen EPREL enligt den nya produktförordningen (EU) 2019/2015, med de ändringar som följer av ändringsförordningen (EU) 2021/340).

1-20 september 2021: Inom 14 arbetsdagar ska återförsäljare i e-handel, märka om ljuskällor med nya generationen energimärkning på webbplatsen. Ett tips är att även märka om lampförpackningen, men lampförpackningen som skickas till kunden kan ha kvar den tidigare energimärkningen med skalan A++ till E. Utgående ljuskällor som satts på marknaden före den 1 maj 2021 får säljas i e-handeln med den tidigare energimärkningsetiketten till och med 31 maj 2022. Läs mer om detta i fråga 4.

En och samma förpackning får bara visa en energimärkning.

1 mars 2022: Leverantörer av överordnade produkter ska tillhandahålla information om den ingående ljuskällan på det sätt som anges i punkt 2 i bilaga V i förordning (EU) 2019/2015. (Se ändringsförordning (EU) 2021/340, Artikel 3, p.4).

1 mars 2023: Alla ljuskällor som omfattas av energimärkning ska ha den nya energimärkningen.

+

2. Kan lampförpackningar med gamla energimärkningen visas tillsammans med förpackningar med den nya energimärkningen i butiker?

Svar: Ja under perioden 1 sep 2021 till 1 mars 2023 kan det finnas vissa lampförpackningar som har den gamla energimärkningen och andra lampförpackningar som har den nya energimärkningen i fysiska butiker. En och samma lampförpackning får bara visa en energimärkning.

Den nya energimärkningen får tidigast visas 1 september 2021 och den ska finnas på alla lampförpackningar senast den 1 mars 2023. Det betyder att återförsäljare måste täcka över den befintliga energimärkningen med den nya energimärkningsetiketten på förpackningen senast den 28 februari 2023. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 artikel 4. b)

+

3. Vad gäller för försäljning av ljuskällor i e-handel under övergångsperioden?

Från och med den 21 september 2021 ska den nya energimärkningen för ljuskällor visas i e- handeln, på webbplatsen.

Lampförpackningen som skickas till kunden kan ha kvar den tidigare energimärkningen med skalan A++ till E. Den 1 mars 2023 och framåt är det bara den nya energimärkningen för belysning som ska användas. En och samma förpackning får bara visa en energimärkning. Det betyder att återförsäljaren måste täcka över den befintliga energimärkningen med den nya energimärkningsetiketten på förpackningen senast den 28 februari 2023. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 artikel 4 a och e)

+

4. Får ljuskällor säljas med den tidigare energimärkningen efter september 2021?

Svar: I butiker (inte e-handel) får ljuskällor säljas med den tidigare energimärkningen till och med 28 februari 2023 om de sats på marknaden före 1 september 2021. I e-handeln får ljuskällor visas på webbplatsen med den tidigare energimärkningen till och med 31 maj 2022 om produkterna satts på marknaden före 1 maj 2021 (Energimärkningsförordningen (EU) 2017/1369, artikel 11. 13 b).

I e-handeln ska produkter som satts på marknaden efter 1 maj 2021 visas på webbplatsen med den nya energimärkningen för ljuskällor från och med den 21 september 2021. Lampförpackningen som skickas till kunden från e-handeln kan dock ha kvar den tidigare energimärkningen med skalan A++ till E till och med 28 februari 2023.

+

5. Vilka typer av belysningsarmaturer och andra produkter omfattas av den nya energimärkningen för ljuskällor?

Svar: Belysningsarmaturer som säljs med ljuskällor liksom andra produkter som säljs med ljuskällor, som till exempel speglar och hyllor, benämns överordnad produkt i energimärkningsförordningen för ljuskällor (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015). I svaret nedan används begreppet belysningsarmaturer för att det ska vara enkelt att läsa.

Belysningsarmatur som säljs utan ljuskälla

Är det en belysningsarmatur som säljs utan ljuskälla så ska armaturen inte vara energimärkt samt inte registreras in i EPREL.

Belysningsarmatur som säljs med löstagbar ljuskälla

Armaturen ska inte vara energimärkt och inte vara registrerad i EPREL. Den medföljande ljuskällan ska vara registrerad i EPREL. För belysningsarmaturer ska det från 1 mars 2022 finnas information om den medföljande ljuskällans energiklass i användarhandboken eller bruksanvisningen samt i den tekniska dokumentationen (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 bilaga V, punkt 2).

Belysningsarmatur som säljs med ljuskälla som inte går att byta med vanligt verktyg men som går att testas separat

Armaturen ska inte vara energimärkt och inte vara registrerad i EPREL. Den medföljande ljuskällan ska vara registrerad i EPREL. För belysningsarmaturer ska det från 1 mars 2022 finnas information om den medföljande ljuskällans energiklass i användarhandboken eller bruksanvisningen samt i den tekniska dokumentationen (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 bilaga V, punkt 2). Leverantören ska i den överordnande produktens tekniska dokumentation förklara varför det inte är möjligt eller lämpligt att byta ut ljuskällan i armaturen. Leverantören ska dessutom ge instruktioner om hur ljuskällan kan plockas ut för testning samt under vilka förhållanden den ska testas (spänning, ström etc.).

Belysningsarmatur med ljuskälla som inte går att testa separat

När det säljs en belysningsarmatur där den medföljande ljuskällan inte är löstagbar för testning så räknas produkten i sin helhet (armaturen inklusive ljuskällan) som en ljuskälla enligt Energimärkningsförordningen för ljuskällor (EU) 2019/2015. Energimärkningen ska då vara tryckt på förpackningen och produkten i sin helhet ska registreras i EPREL.

+

6. Energimärkning på belysningsarmatur, eller andra produkter, som har en inbyggd ljuskälla, ska energimärkningen vara synlig på utställningsexemplaret i butik eller räcker det att den är tryckt på förpackningen?

Svar: Energimärkningen ska vara väl synlig i butik. Konsumenten ska få informationen i form av energimärkning inför sitt köpbeslut. Informationen ska vara tryckt på förpackningen för lampor och belysningsarmaturer med inbyggda ljuskällor som inte är löstagbara. Om förpackningen inte visas i anslutning till utställningsexemplaret i den fysiska butiken så ska det finnas en väl synlig energimärkningsetikett på utställningsexemplaret.

+

7. Energimärkningsetiketten ryms inte på förpackningen. Får man göra den mindre eller ha en separat energimärkningsetikett på hyllkanten?

Svar: Det är reglerat i respektive produktförordning hur stor energimärkningsetiketten ska vara. Energimärkningen ska vara tryckt på förpackningen. Den nya energimärkningen för belysning finns i två olika storlekar, en normal storlek som ska användas i första hand och en mindre storlek som ska användas på små förpackningar, där den normalstora etiketten inte får plats. Det finns även krav på att lampförpackningen inte får vara mindre än 20 x 54 mm för att energimärkningen ska rymmas och vara väl synlig på förpackningen. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 bilaga III).

När den nya energimärkningen träder i kraft är det inte längre tillåtet att enbart ha en separat energimärkningsetikett på hyllkanten, märkningen ska vara tryckt på förpackningen.

+

8. Får energimärkningen visas på baksidan eller i botten på lampförpackningen?

Svar: Energimärkningen ska vara tryckt på utsidan av lampförpackningen. Om energimärkningen inte är tryckt på den del av förpackningen som visas mot konsumenten ska en pil visas med den aktuella produktens energiklass och färg. Storleken på pilen ska vara sådan att energimärkningen är väl synlig och läsbar. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015, bilaga III).

Faq Belysning fraga 9.jpg

Ryms inte standardstorleken på energimärkningsetiketten på förpackningen får man använda den mindre etiketten. Det finns dock krav på storleken på lampförpackningen, för att märkningen ska få plats. Se svar på fråga 7 ovan.

+

9. Måste energimärkningen på lampförpackningen vara i färg?

Svar: Energimärkningen ska normalt visas i färg. Energimärkningen och pilen som pekar på energieffektivitetsklassen får dock vara svartvit om all annan information, inklusive grafik, på förpackningen är i svartvit. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015, bilaga III, punkt 1).

+

10. Ska en ljusslinga energimärkas?

Svar: Energimärkningen gäller ljusslingor som har vitt ljus och ett ljusflöde på 60 lumen (lm) eller högre.

Ljusslingor med integrerade lampor: Hela ljusslingan ska energimärkas som en ljuskälla med energimärkning på förpackningen. 

Ljusslingor med utbytbara lampor: Det ska finnas information om medföljande ljuskällors energiklass i form av en text i den tekniska dokumentationen och i bruksanvisningen. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015, bilaga V, punkt 2).

+

11. Måste det finnas information om hur man byter ljuskälla och drivdon i belysningsarmaturen?

Svar: Den 1 september 2021 gäller nya ekodesignkrav för belysning som bland annat innebär att det måste finnas information om hur man som användare ska byta ljuskällor och separata drivdon i belysningsarmaturen utan att den skadas. För att det ska vara så enkelt som möjligt får det inte krävas att man har ett specialverktyg för att kunna göra bytet. Om det av någon anledning inte är lämpligt att byta ljuskälla eller drivdon så måste tillverkaren tydligt informera om detta. Informationen ska finnas på förpackningen och i bruksanvisningen, åtminstone i form av ett piktogram. Informationen ska också finnas tillgänglig på webben (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2020 artikel 4).

+

12. Finns det ljuskällor, belysningsarmaturer och ljusslingor som inte ska vara energimärkta?

Svar: Energimärkningen gäller ljuskällor, belysningsarmaturer och ljusslingor med ett ljusflöde på 60 lumen (lm) eller högre. Ljuskällor och ljusslingor med ett ljusflöde under 60 lumen (lm) ska inte vara energimärkta. Belysningsarmaturer som till exempel lampfötter som säljs utan inbyggda eller medföljande ljuskällor ska inte heller energimärkas. Ljusslingor och andra produkter med färgade lampor ska inte vara energimärkta eftersom energimärkningen bara omfattar vitt ljus. Det finns fler undantag från kravet på energimärkning. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015).

+

13. Vilka krav finns för energimärkning på internet?

Svar: Vid försäljning på internet ska energimärkningen och produktinformationsblad visas i direkt anslutning till produktens pris. Det finns krav för vilken information som ska finnas och hur den ska visas. Från och med 21 september 2021 ska den nya energimärkningen för ljuskällor visas i e-handel, på webbplatsen.

Ett tips är att även märka om lampförpackningen, men lampförpackningen som skickas till kunden kan ha kvar den tidigare energimärkningen med skalan A++ till E. 

Läs mer om energimärkning på internet samt ladda ner en återförsäljarguide till energimärkning på internet här.

+

14. Ska energimärkningen visas i reklam?

Svar: Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten. 

En nyhet för produkter som fått den nya generationens energimärkning 2021 är att en grafisk pil som visar både produktens energiklass och hela skalan för energiklasser ska användas i reklam och annonser. Reglerna för energimärkning i reklam för de produkter som har den nya energimärkningen finns i respektive produktförordnings bilaga VII.  Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII.

Faq belysning Pil Reklam fraga 15.jpg

Normalt ska pilen visas i färg, men om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas. 

Läs mer om energimärkning i reklam och marknadsföring här.

+

15. När kommer den nya energimärkningen visas i den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL?

Svar: Den publika delen av EPREL har öppnat för produktgrupper som har fått den nya energimärkningen det vill säga för ljuskällor, kylar och frysar, tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner-torktumlare, diskmaskiner, TV/bildskärmar samt kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion. Under 2022 kommer EPREL öppnas upp för fler produkter.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för den tekniska utvecklingen av den europeiska databasen för energimärkta produkter.

Läs mer om EPREL här.

+

16. Ska information om belysningsarmaturer registreras in den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL?

Belysningsarmatur som säljs utan ljuskälla

Är det en belysningsarmatur som säljs utan ljuskälla så ska inte armaturen registreras in i EPREL.

Belysningsarmatur som säljs med löstagbar ljuskälla

Följer det med en löstagbar ljuskälla tillsammans med armaturen så ska ljuskällan registreras i EPREL, men armaturen ska inte registreras.

Belysningsarmatur som säljs med ljuskälla som inte går att byta med vanligt verktyg

När en belysningsarmatur säljs tillsammans med en ljuskälla där ljuskällan inte går att byta ut med hjälp av ett vanligt verktyg, så ska leverantören förklara varför det inte är möjligt eller lämpligt att byta ut ljuskällan i armaturen. Förklaringen ska finnas i den tekniska dokumentationen. Ljuskällan ska registreras i EPREL.

Belysningsarmatur med ljuskälla som inte går att testa separat

När det säljs en belysningsarmatur där den medföljande ljuskällan inte är löstagbar för testning så räknas armaturen inklusive ljuskällan i sin helhet som en ljuskälla. Armaturen inklusive ljuskällan ska registreras i EPREL.