Uppföljning och rapportering

Här finns information om vilka uppgifter energimyndigheten kan komma att behöva vid uppföljning och utvärdering av er energikartläggning och vad som händer efter uppföljningen och utvärderingen.

Det enklaste sättet att komma in med de uppgifter energimyndigheten behöver för uppföljning och utvärdering är genom vår e-tjänst, Mina sidor.

För att ansöka om behörighet för energikartläggning i stora företag: Gå till Mina sidor. Logga in med bank-id och välj ansök om behörighet för energikartläggning i stora företag. Är personen som ska lämna in underlaget inte själv firmatecknare för företaget ska en fullmakt bifogas. Efter att behörigheten är godkänd loggar man in på mina sidor på nytt och kommer då till aktuellt formulär.

Energikartläggningsrapporten ska sparas hos företaget

Energikartläggningen ska sammanställas i en rapport.

Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Energikartläggningsrapporten ska göras enligt en standard som omfattar krav på vad en energikartläggningsrapport ska innehålla. Exempel på standarder som innehåller dessa krav är ISO 50002 och EN 16247-1.

Vägledning för energikartläggning

Det finns information om hur en energikartläggningsrapport kan skrivas i Energimyndighetens branschvisa vägledningar för energikartläggning enligt EKL. Energimyndigheten har i arbetet med stöd för energikartläggning till små- och medelstora företag även tagit fram ett exempel på en energikartläggningsrapport som följer EN 16247. Exemplet kan utgöra stöd för när energikartläggningsrapporten enligt EKL ska sammanställas.

Branschvisa vägledningar för energikartläggning

Stöd för att skriva en energikartläggningsrapport

Vad ska redovisas till Energimyndigheten vid uppföljning och utvärdering?

Vilka uppgifter som ska redovisas till Energimyndigheten i e-tjänsten framgår av manualen till Energimyndighetens elektroniska formulär för EKL.

Manual för rapportering – energikartläggning i stora företag (pdf)

Vad händer efter uppföljning och utvärdering?

Energimyndigheten kommer att kontakta företaget om det krävs kompletteringar i redovisningen.

En elektronisk kopia av den inskickade redovisningen finns sparad i ärendet. Som företag kommer du åt redovisningen under "Pågående ärenden" när du är inloggad i e-tjänsten.