Lampor ska inte värma upp huset

Glödlampor hjälper inte till att värma upp huset i någon nämnvärd omfattning eftersom spillvärmen i de flesta fall inte kan komma till nytta. Lampor ska ge bra ljus och drar så lite energi som möjligt. Huset ska istället värmas av att ett väl anpassat uppvärmningssystem.

Alla apparater avger värme, inte bara lampor. Eftersom värmen från lampor inte kan lagras eller regleras på något bra sätt blir resultatet ofta ett onödigt tillskott av värme som man inte har någon användning för.

Lampor används även när det inte behövs värme

Lampor är tända även på sommaren, då behovet av värme inte är lika stort som på vintern. Många armaturer sitter dessutom i taket eller på andra ställen där vi inte behöver någon extra värme.

Snabb reglering av värmesystemet är avgörande

En studie från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att det i bästa fall går att ta tillvara upp till 50 procent av värmen från lamporna i huset. Och det är bara möjligt i de mest optimala fallen, det vill säga i hus med direktverkande el som har ett bra styr- och reglersystem som snabbt reagerar på tillskottsvärmen och drar ner värmen till elementen.

Hinner inte reagera på tillskottsvärmen

I en villa med vattenburet värmesystem, till exempel bergvärme eller elpanna, tar temperaturförändringen alltför lång för att man ska ha någon nytta av tillskottsvärmen från lamporna. I flerbostadshus, som utgör majoriteten av Sveriges hushåll, har man reglersystem som är ännu långsammare. Detta gör att de så kallade tillskottsvärmen istället blir en överskottsvärme som ibland kyls bort, vilket ökar energianvändningen.

Lampor ska lysa upp ditt hem

Lampor ska ge bra ljus och lysa upp ditt hem samtidigt som de ska dra så lite energi som möjligt. Huset ska värmas av ett väl anpassat uppvärmningssystem.