Om solelportalen

Solelportalen är en informationsplattform för dig som är intresserad av att skaffa solceller till ditt hus eller din fastighet.

År 2018 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en informationsplattform för solel. Solelportalen är resultatet av det uppdraget.

Portalens innehåll riktar sig till småhusägare/villaägare och näringsidkande fastighetsägare. Vår målsättning är att underlätta för dessa målgrupper att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet eller fastigheten.

För att kunna tillhandahålla så heltäckande information som möjligt tog Energimyndigheten fram Solelportalen i samråd med Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket, Boverket och Skatteverket. Till stöd i arbetet fanns även ett användarråd med representanter från ett flertal berörda företag och organisationer.