Energieffektivisering i jordbruk

Här hittar du information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i jordbruk. Vägledningarna riktar sig både till jordbruksföretag och till tillsynspersonal som bedriver tillsyn av energihushållning enligt miljöbalken.