Varje kilowattimme (kWh) räknas

Energisituationen i Sverige och Europa har varit kraftigt ansträngd. Genom att hjälpas åt att minska elanvändningen förbättrar vi läget. Här hittar du information om varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Varför ska vi använda mindre el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. Dessutom ger en lägre efterfrågan generellt ett lägre elpris.  

Vi minskar risken för elbrist

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt om läget skulle bli mer ansträngt.  

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Det här kan du göra

  • Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

 

Bild på en klocka och uppmaning om att använda el vid rätt tid på dygnet

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

En bild på en termometer och en pil som pekar ner, illustrerar att sänka värmen inomhus minskar energianvändningen för uppvärmning.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Illustration på en dusch med vattendroppar, illustrerar att vi bör använda mindre varmvatten för att spara el.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
Illustration på en lampa, illustrerar att vi kan minska elanvändningen genom att stänga av apparater och släcka lampor.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

En illustration på ett hus, illustrerar att mycket av värmen i ett hus läcker ut genom fönster och dörrar.

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

En illustration på en kontakt med sladd, illustrerar att vi bör tänka till vad vi använder el till.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Hur mycket kan vi minska användningen?

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Två procent av den totala elanvändningen i Sverige är cirka 3 TWh (terawattimmar). Det är ungefär lika mycket som vi kan spara tillsammans genom att sänka värmen inomhus med en grad och halvera användningen av varmvatten, bara i bostadssektorn. (En grad innebär cirka 1 TWh och en halverad användning av varmvatten ger cirka 2 TWh.)

Plana ut kurvan

Minskad elanvändning i topplasttimmarna leder till minskad risk för manuell frånkoppling. 

Minskad elanvändning i topplasttimmarna leder till minskad risk för manuell frånkoppling. 

Guider för att minska elanvändningen och energieffektivisera

Det finns mycket du kan göra för att energieffektivisera och minska din elanvändning. Det gäller även företag och offentlig sektor. Följ våra guider för att lära dig mer:

Ta reda på mer

Har du fler frågor och funderingar? Ta en titt bland våra frågor och svar eller vänd dig till din energi- och klimatrådgivare. Här hittar du även uppdateringar om Sveriges energiläge. 

Därför går vi ut med de här rekommendationerna

Vi befinner oss i en exceptionell situation med krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna. I ett sådant läge behöver vi använda mindre el.

Energimyndigheten informerar därför bredare för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap om vad minskad elanvändning kan leda till. Det kan göra skillnad under en tuff vintersäsong.

Vår informationskampanj "Varje kilowattimme räknas" ligger i linje med EU:s nya lag om krisintervention på elmarknaden, som beslutades 30 september 2022. Det infördes då en skyldighet att minska elanvändningen med minst 5 procent under höglasttimmar. Det är nämligen då som gaseldad kraftproduktion har en betydande inverkan på elpriset. Medlemsländerna ska sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med 31 mars 2023.

Men vägen mot ett hållbart energisystem på längre sikt innebär att vi alla ska använda el på ett mer effektivt sätt – inte mindre el. Vi ser bland annat att elektrifiering av både transportsektorn och industrin är en av de viktigaste delarna för ett hållbart samhälle.

Från 1 oktober 2022 har Energimyndigheten samordningsansvaret för energisektorn när det gäller bland annat beredskapsfrågor.