Aktuella branschmöten och omröstningar

Inför höstens många planerade omröstningar om nya och reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar bjuder vi in till branschmöten.

Plats: Alla svenska möten kommer att hållas hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Hitta till oss.

Anmälan görs via mail till: konferensen...@energimyndigheten.se Ange namn, e-post samt vilket eller vilka av branschmötena du vill delta på. Meddela även om du hellre vill delta via Skype.

Kontakta oss: Om du inte kan komma på branschmötet men ändå har synpunkter på förordningsförslagen går det bra att maila dessa till respektive kontaktperson. Klicka på respektive produktnamn så får du e-postadressen till den som är ansvarig hos oss.

Planerade kommittémöten/expertmöten 2018

ED = Ekodesign, EL= Energimärkning. Observera att alla datum är preliminära och kan komma att ändras. Detta gäller särskilt de som är markerade med *.

Produkt/område

Datum för kommitté/ expertmöte där Energimyndigehten deltar  Datum för svenskt branschmöte 

Horisontellt möte om hösten inkl EPREL
(endast samrådsforum)

12 juli  -
Servrar ED  5 september 13 augusti 
kl. 13-15
Transformatorer - ED  6 september 15 augusti
kl. 13-15
Svetsmaskiner ED (eller kommersiell kyla)*  17 september 21 augusti
kl. 10-12
Belysning ED+EL*  1-2 oktober 10 september 
kl. 13-16
Hushållskyla ED+EL*  3-4 oktober 21 augusti 
kl. 15-16.30
Hushållstvätt ED+EL  8-9 oktober 3 september
kl. 13-16
Hushållsdisk ED+EL  10-11 oktober 3 september
kl. 13-16
Kommersiell kyla ED+EL
(eller svetsmaskiner ED) *
 15-16 oktober 21 augusti
kl. 9.30-12.00
TV och bildskärmar ED+EL  22-23 oktober 10 september
kl. 10-12
Externa nätaggregat, EPS, ED  24 oktober 18 september kl. 10-12
Elektriska motorer ED  25 oktober 31 augusti
kl.10-12

Industriella fläktar *

 30 oktober 18 september kl. 13-16

Workshop resurseffektivitetskrav ekodesign - disk, tvätt ,kyla , tv och belysning

 

21 augusti
kl. 13.00-15.00