Aktuella branschmöten och omröstningar

Inför höstens många planerade omröstningar om nya och reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar bjuder vi in till branschmöten.

EU-kommissionen planerar under 2018 en rad omröstningar om nya och reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar. Inför varje kommittéomröstning så bjuder Energimyndigheten in till branschmöte för att diskutera de föreslagna kraven.

Tidsplanen har blivit förskjuten, och endast för servrar kvarstår kommittémöte i september och slutliga dokument finns. För motorer, hushållskyla, belysning och externa nätaggregat finns preliminära dokument som är på gemensamhetsberedning inom kommissionen och vi bjuder därför in till branschmöten för dessa produkter enligt listan nedan.

Vi kommer fylla på listan nedan allteftersom kommissionen bjuder in till fler kommittéomröstningar.

Plats: Alla svenska branschmöten kommer att hållas hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Hitta till oss.

Anmälan görs via mail till: konferensen...@energimyndigheten.se Ange namn, e-post samt vilket eller vilka av branschmötena du vill delta på. Meddela även om du hellre vill delta via Skype.

Kontakta oss: Om du inte kan komma på branschmötet men ändå har synpunkter på förordningsförslagen går det bra att maila dessa till respektive kontaktperson enligt nedan.

Planerade kommittémöten/expertmöten 2018

ED = Ekodesign, EL= Energimärkning.

Produkt/område

Kommitté-/ expertmöte Svenskt branschmöte  Kontakt

EPREL-databas (obligatorisk databas för energimärkta produkter)

12 juli 3 oktober, kl. 13-15 Johanna Whitlock
Servrar ED 17 sep 5 september, kl. 10-12 Carlos Lopes
Transformatorer ED -   Anders Hallberg
Svetsmaskiner ED -   Anders Hallberg
Belysning ED+EL - 3 oktober,
kl. 9–12
Peter Bennich
Kommersiell kyla ED+EL  -   Carlos Lopes
Hushållskyla ED+EL - 6 september, kl. 13-16 Emma Olsson
Hushållstvätt ED+EL - 8 oktober,
kl. 10-12
Lovisa Blomqvist
Hushållsdisk ED+EL - 8 oktober,
kl. 13-15
Lovisa Blomqvist
TV och bildskärmar ED+EL - 4 oktober,
kl. 10-12
Johanna Whitlock
Externa nätaggregat, EPS, ED - 12 september, kl. 14–16 Johanna Whitlock
Elektriska motorer ED - 7 september, kl. 13–16 Carlos Lopes

Industriella fläktar

-   Carlos Lopes

Workshop resurseffektivitetskrav ekodesign - disk, tvätt, kyla, tv och belysning

-

4 oktober,
kl. 13-15

Lovisa Blomqvist