Energiriktad grundforskning

Energimyndigheten samverkar med Vetenskapsrådet kring projektbidrag för energiriktad grundforskning. Forskningen ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas.

Projekten inom energiriktad grundforskning finns inom samhällsvetenskap, humaniora samt natur- och teknikvetenskaper. Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomställningen. Energimyndigheten ansvarar för utlysningarna som helhet och fattar beslut om stöd. Vetenskapsrådet bistår i beredningsprocessen.

Projekt inom utlysningarna ska bidra till ny kunskap kring avgörande utmaningar med god potential att bidra till:

  • ett helt förnybart energisystem
  • ett resurseffektivt samhälle
  • ett flexibelt och robust energisystem
  • samspel i energisystemet.

Energimyndigheten ser för tillfället över sina olika satsningar och just nu finns ingen öppen eller planerad utlysning inom energiriktad grundforskning.