Energiriktad grundforskning

Energimyndigheten samverkar med Vetenskapsrådet kring projektbidrag för energiriktad grundforskning. Forskningen ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas.

Projekten inom energiriktad grundforskning finns inom samhällsvetenskap, humaniora samt natur- och teknikvetenskaper. Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomställningen.

Energimyndigheten öppnar en utlysning per år för energiriktad grundforskning.

Här hittar du Energimyndighetens alla öppna utlysningar. Du kan prenumerera på information om våra utlysningar

Så här bedöms ansökningar 2019

Ansökningar inom utlysningen om energiriktad grundforskning bedöms först av Energimyndighetens grundforskningskommitté, som bedömer projektmålens relevans för att lösa eller ta fram ny kunskap kring avgörande utmaningar med god potential att bidra till:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle
  • ett flexibelt och robust energisystem
  • samspel i energisystemet.

Ansökningar som bedöms ha betydande svagheter avslås av Energimyndigheten. Övriga ansökningar går vidare till steg 2, där ansökningarna granskas av Vetenskapsrådets beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) samt inom humaniora och samhällsvetenskap (HS).

Beredningsgrupperna bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier för respektive område. Projekt som i denna bedömning fått ett betyg på 5 eller mer för NT samt betyg 4 eller mer för HS går i steg 3 vidare för slutlig bedömning av Energimyndigheten.

Energimyndighetens slutliga urval av ansökningar görs utifrån projektens potential att bidra till energiomställningen genom att underlätta utvecklingen av ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle, samspel i energisystemet och ett flexibelt och robust energisystem.