Laga mat utan el eller gas – så gör du det säkert

Har du en gas- eller vedspis så finns det goda möjligheter att laga mat även vid elavbrott. Omvänt om du brukar laga mat på gasspis och har tillgång till elspis kan du laga mat även om gasen försvinner. Du kan även använda camping- eller friluftskök. Se till att du har bränsle i reserv för några dygns användning. Du kan även laga mat utomhus.

När du inte lagar mat som vanligt finns det flera saker du behöver tänka på för att ingen ska skadas.

Laga mat enkelt vid ett el- eller gasavbrott

 • Ät konserver och andra lättvärmda livsmedel. De är enkla att värma.
 • Laga mat utomhus. Använd din utegrill eller bygg en enkel eldstad.
 • Använd din gas- eller vedspis om du har en. De fungerar ofta bra att laga mat på även vid elavbrott.
 • Har du gas hemma kan du laga mat på en elektrisk kokplatta eller elspis även om gasen försvinner.
 • Använd ett spritkök eller litet gasolkök. Se till att du har bränsle i reserv för några dygns användning.

Förvara din mat rätt så du inte blir sjuk

 • Undvik att öppna frysen de två första dygnen om du inte måste vid ett elavbrott. Livsmedel som tinar kan härskna med tiden och orsaka magsjuka.
 • Förvara mat utomhus om det är kallt väder.
 • Isolera en kartong med tidningspapper eller frigolit om det är kallare än +4 grader. Då undviker du att färsk mat fryser.

Tänk på säkerheten

 • Kontrollera att brandvarnare och brandsläckningsutrustning fungerar.
 • Brandrisken ökar – förvara inte bränsle eller lättantändliga saker nära ett brinnande kök.
 • Ställ aldrig ett spritkök eller gasolkök under köksfläkten, eftersom fettet i fläkten kan ta eld.
 • Skydda barnen. Ha uppsikt över köket när du använder det.
 • Förvara kök, tändstickor och bränsle på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt dem.
 • Lågorna i köket förbrukar syre. Vädra kort och ofta.
 • Träkolsgrill får bara användas utomhus där det är god luftväxling. Att använda en kolgrill inomhus kan leda till kolmonoxidförgiftning. Koloxid är en gas som snabbt kan nå dödliga koncentrationer inomhus.