Installera en laddstation till ditt företag

Den här sidan vänder sig till dig som har ett företag och vill installera en eller flera laddstationer. Hur gör jag för att installera en laddstation? Vad kostar det? Och vad behöver jag tänka på? Här har vi samlat de viktigaste frågorna inför investeringen.

Så här gör du för att installera en laddstation

 1. Få markägarens tillstånd
  Kontrollera vem som är markägare om du själv inte äger marken. Kom överens med markägaren och se till att du har tillstånd att installera laddare på den tilltänkta platsen.
 2. Behöver du bygglov?
  Ta kontakt med kommunen och få reda på om de har specifika bestämmelser kring bygglov för laddstationer. I de flesta fall behövs inget bygglov men ett tillhörande väderskydd/tak kräver bygglov.
 3. Ta reda på var det finns elanslutning
  Ta kontakt med elnätsbolaget för att se var det finns el i närheten. Beställ elnätsanslutning till laddstationen om det behövs.
 4. Välj återförsäljare
  Ta in offerter från flera återförsäljare – pris och utbud kan variera kraftigt. Det finns också företag som sköter både upphandling och installation. Där får du hjälp med allt från hårdvara till skyltning, väderskydd och driftsättning.

Så mycket kostar det 

Kostnaden för en laddutrustning varierar beroende på hur snabbt det ska gå att ladda. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen. 

Kostnad för normalladdare

Priset för en laddbox ligger på 5 000–12 000 kronor. Till detta tillkommer en installationskostnad som kan variera beroende på lokala förutsättningar. En laddbox är en vanlig typ av laddare för normalladdning som ofta har två laddningspunkter och som sätts upp på väggen eller på en stolpe i anknytning till bilens parkering. 

Kostnad för en snabbladdare

 Kostnaderna för en fullstor snabbladdare kan variera. Att etablera en snabbladdare kan kosta mellan 350 000 kronor och 800 000 kronor. Genom att välja en strategiskt bra plats för snabbladdningsstationen kan högre kostnader undvikas och/eller intäkterna maximeras. 

Att tänka på innan du ska installera en laddstation

 1. Kom överens med alla inblandade aktörer
  Vem som äger laddstationen kan variera. Ofta måste flera olika aktörer komma överens. Om du till exempel vill installera en publik laddstation på en offentlig plats äger ofta kommunen marken och elnätsbolaget står för elnätet – medan ert företag ska äga själva laddstationen. Utöver dessa aktörer finns det ofta ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av parkeringsplatsen.
 2. Installera inte för hög effekt 
  Tänk på hur du använder ditt fordon innan du bestämmer hur hög effekt du ska installera. Att installera för hög effekt i onödan kan medföra ytterligare kostnader som till exempel att du måste abonnera på högre effekt eller högre pris för utrustningen. Överväg om laststyrning är ett alternativ för att undvika extra kostnader för ett ökat effektabonnemang.
 3. Välj typ av laddning
  • Normalladdning – Laddning med en effekt på högst 22 kilowatt. Exempelvis den laddning som normalt sker i hemmet under natten eller på arbetsplatsen under dagen.
  • Snabbladdning – Laddning med en effekt på mer än 22 kilowatt. En laddstation med en 3-fas och 32 A anslutning anses som en laddstation för snabbladdning enligt EU:s klassificering. Snabbladdare finns ofta utmed större vägar och gör det möjligt att ladda exempelvis medan man stannar för att äta Något att fundera på när du etablerar snabbladdning är att man vanligtvis inte stannar för att ladda utan man laddar när man ändå stannar eftersom det tar längre tid att ladda än att tanka ett bränsle.
 4. Välj kontakt
  Bestäm vilka kontakter ditt företag ska erbjuda. EU har bestämt att typ 2-kontakten ska vara standard för växelströmsladdning, samt att CCS-kontakten ska vara standard för likströmsladdning. Följer du dessa standarder gör du rätt.
 5. Välj plats för publik laddning
  Om laddplatserna är publika ska de vara lättillgängliga, men inte för lättillgängliga så att andra icke-laddbara bilar parkerar där i första hand. En strategi som rekommenderas är att exempelvis placera laddplatserna i ett parkeringshus på de mindre attraktiva platserna. Då minskar sannolikheten att de är upptagna i onödan av bilar som ej behöver ladda. Dessutom finns ofta dessa platser i närheten av elcentralen, vilket minskar kostnader i samband med installationen. Placeringen ska också väljas utifrån vilken typ av laddare du väljer och därmed hur lång tid det tar att ladda bilen.
 6. Välj utrustning
  Bestäm om din laddare:
  • ska vara uppkopplad,
  • ska ha en fast kabel eller ladduttag behöver väderskydd,
  • behöver påkörningsskydd,
  • ska ha belysning,
  • ska ha laststyrning,
  • ska ha en inbyggd betallösning.
 7. Välj betalningsalternativ
  Det finns flera olika betalningsalternativ, inklusive bankkort, sms-lösningar och olika abonnemangsformer. Om du inte vill hantera betalningslösningen själv kan du anlita en laddoperatör som sköter detta. En laddoperatör är ett tjänsteföretag som erbjuder drift, underhåll och andra tjänster. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren.