Alla statistikprodukter

Nedan finner du alla våra statistikprodukter. Klicka på namnet som du är intresserad av så hittar du kort information om vad produkten innehåller samt länk till statistiken.

Den officiella statistiken finns kategoriserad under rubrikerna Energibalanser, Tillförsel och användning samt Pristuveckling enligt statistikförordningen. Statistik som inte är officiell finner du under Övrigt.

Under varje statistikprodukt finner du länkar till statistiken samt till respektive produkts Beskrivning av statistiken (BAS).

Energibalanser

Årlig energibalans

Energibalansen innehåller uppgifter om landets totala tillförsel, omvandling och användning av energi. Energivarubalansen innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av specifika energivaror/energibärare, exempelvis el, biobränsle och motorbensin. 

Tabeller

Balanser

1a. Årlig energibalans, översiktlig fr.o.m. 2005, TWh

1b. Årlig energibalans, detaljerad, 2005-

Information

 

2. Årlig energivarubalans, detaljerad, 2005-  

Information

 

 Total tillförsel och total användning av energi

3. Total energitillförsel per energivara fr.o.m. 1970, TWh  

4. Total energianvändning fördelad på slutlig energianvändning,
förluster m.m. fr.o.m. 1970, TWh

 

Utrikeshandel och bunkring

5. Energianvändning för utrikes transporter (bunkring) per transportslag
fr.o.m. 1970, TWh
 

Total användning av energivaror

6. Användning av biobränslen per sektor fr.o.m. 1983, TWh  
7. Användning av biobränslen per bränslekategori fr.o.m. 2005, TWh  
8. Användning av kol per sektor fr.o.m. 1983, TWh  
9. Användning av natur- och stadsgas per sektor fr.o.m. 1970, TWh  
10. Användning av fjärrvärme per sektor fr.o.m. 1970, TWh  
11. Användning av el per sektor fr.o.m. 1970, TWh  

El- och fjärrvärmeproduktion

12. Elproduktion (nettoproduktion) per kraftslag fr.o.m. 1970, TWh  
13. Insatt bränsle för elproduktion exkl. kärnbränsle fr.o.m. 1983, TWh  
14. Produktion (nettoproduktion) av förnybar el per kraftslag,
fr.o.m 1990, TWh
 
15. Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion fr.o.m. 1970, TWh  

Total slutlig energianvändning

16. Slutlig energianvändning per energivara fr.o.m. 1970, TWh  
17. Slutlig energianvändning per sektor fr.o.m. 1970, TWh  
18. Slutlig användning av petroleumprodukter per sektor fr.o.m. 1983,
TWh
 
19. Slutlig användning av petroleumprodukter per kategori fr.o.m. 1983,
TWh
 

 Industrisektorn

20. Slutlig energianvändning i industrisektorn per energivara
fr.o.m. 1970, TWh
 
21. Slutlig energianvändning i industrisektorn per bransch
fr.o.m. 1990, TWh
 
22. Användning av biobränslen i industrisektorn per bransch
fr.o.m. 1990, TWh
 
23. Användning av fossila bränslen i industrisektorn per bransch
fr.o.m. 1990, TWh
 
24. Användning av el i industrisektorn per bransch fr.o.m. 1990, TWh  

 Transportsektorn

25. Slutlig energianvändning i transportsektorn per energivara
fr.o.m. 1970, TWh
 
26. Slutlig energianvändning i transportsektorn per transportslag
fr.o.m. 1970, TWh
 
27. Användning av biodrivmedel i transportsektorn per bränslekategori
fr.o.m. 1995, TWh
 

 Bostäder, service, m.m.

28. Slutlig energianvändning i bostäder, service m.m. per energivara
fr.o.m. 1970, TWh
 
29. Slutlig energianvändning i bostäder, service m.m. per delsektor
fr. o. m. 1983, TWh
 
30. Användning av trädbränslen i bostäder, service m.m. fr. o. m. 1997,
TWh
 

Figurer

1. Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2017, TWh  

 

2. Sankey-diagram över Sveriges energisystem 2015

 

Rapporter

1. Årlig energibalans, 2003-2004  
2. Årlig energibalans, 2002-2003  
3. Årlig energibalans, 2001-2002  
4. Årlig energibalans, 2000-2001  
5. Årlig energibalans, 1999-2000  
6. Årlig energibalans, 1998-1999   

 

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

2017
2016
2015
2014
2013
2012

Övrig dokumentation

Årlig energibalans -beskrivning och dokumentation

Kvartalsvis energibalans

Energibalansen innehåller uppgifter om landets totala tillförsel, omvandling och användning av energi, medan energivarubalansen innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av specifika energivaror/energibärare, exempelvis el, kol och motorbensin. Statistiken redovisas fram till och med 2016 på SCB:s hemsida.

Kvartalsvisa energibalanser t.o.m. kvartal 4 år 2016

Länk till SCB:s hemsida

Kvartalsvisa energibalanser fr.o.m. kvartal 1 år 2017

Tabeller

1. Kvartalsvisa energivarubalanser fr.o.m. kvartal 1 år 2017

2. Kvartalsvisa energibalanser fr.o.m. kvartal 1 år 2017, GWh

Statistikdatabas

Statistikdatabas: Kvartalsvis energibalans

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

2018

 

Kommunal och regional energistatistik

Kommunal och regional energistatistik visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Kommunal och regional energistatistik (länk till SCB:s webbplats)

Tillförsel och användning

Energistatistik i småhus

Här hittar du statistik om energianvändning, uppvärmningsätt, area och byggår i småhus. Här kan du exempelvis hitta hur många småhus som har installerat en värmepump eller hur mycket mindre energi som ett nybyggt småhus använder jämfört med ett äldre småhus.

 

Siffror: (excel-fil)

Energistatistik i småhus 2017 och Kvalitetsdeklaration

Energistatistik i småhus 2015 och Beskrivning av statistiken

Rapporter: (i vår webbshop)

Energistatistik i småhus 2016

Energistatistik i småhus 2014 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2013 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2012 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2011 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2010 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2009 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2008 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i småhus 2007 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i flerbostadshus

I energistatistik i flerbostadshus redovisas energianvändning, uppvärmningsätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisa uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Här kan du exempelvis hitta hur mycket fjärrvärme en bostadsrättsförening använder per kvadratmeter.

 

Siffror: (excel-fil)

Energistatistik i flerbostadshus 2017 och Kvalitetsredovisning

Energistatistik i flerbostadshus 2015 och Beskrivning av statistiken

Rapporter: (i vår webbshop)

Energistatistik i flerbostadshus 2016

Energistatistik i flerbostadshus 2014 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i flerbostadshus 2013 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i flerbostadshus 2011 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i flerbostadshus 2010 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i flerbostadshus 2009 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i flerbostadshus 2008 

Energistatistik i flerbostadshus 2007 

Energistatistik i lokaler

I energistatistik i lokaler redovisas energianvändning, uppvärmningsätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Här kan du exempelvis hitta hur fjärrvärmeanvändningen per kvadratmeter utvecklats de senaste åren.

 

Siffror: (excel-fil)

Energistatistik i lokaler 2017 och Kvalitetsredovisning

Energistatistik i lokaler 2015 och Beskrivning av statistiken

Rapporter: (i vår webbshop)

Energistatistik i lokaler 2016

Energistatistik i lokaler 2014 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i lokaler 2013 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i lokaler 2011 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i lokaler 2010 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i lokaler 2009 och Beskrivning av statistiken

Energistatistik i lokaler 2008 

Energistatistik i lokaler 2007 

Energianvändningen inom byggsektorn

Undersökningen Energianvändningen inom byggsektorn har genomförts 1986, 2005 samt 2018.

Statistikdatabas

Byggsektorns energianvändning


Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS):

2017

Statistikens framställning

2017

Energistatistik i fritidshus

Här hittar du statistik om energianvändning och uppvärmningsätt i fritididshus.

Rapporter:

Energistatistik i fritidshus 2012 (BAS finns i rapporten)

Energianvändning inom jordbruk

I rapporten redovisas energianvändningen i jordbruket. Den senaste undersökningen genomfördes 2014 avseende 2013 års energianvändning.

Rapporter:

Energianvändning inom jordbruket 2013 (BAS finns i rapporten)

Energianvändningen inom skogsbruket

Energianvändning inom fiskesektorn

Fiskesektorns energianvändning har undersökts 2005 och 2017. Mellanliggande år har undersökningen modellberäknats. De senaste uppgifterna finns i statistikdatabasen.

Statistikdatabas

Statistikdatabas: Fiskesektorns energianvändning

Rapporter: (i vår webbshop)

Energianvändning inom fiskesektorn 2005

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS):

2017

Statistikens framställning

2017

Industrins energianvändning

Industrins energianvändning, ISEN, visar hur mycket energi och vilka energivaror som industrin årligen använt, både i hela industrin och inom olika branscher. Här kan du också se hur mycket av de använda biobränslena som industrin producerat själv och hur mycket den inköpta energin kostat.

Statistiken omfattar alla arbetsställen i SNI 05-33 (Svensk näringsgrensindelning 2007) med tio eller fler anställda. Statistiken redovisas strikt efter SNI så den skiljer sig från energibalanserna som visar industrins så kallade slutliga energianvändning. Här hittar du mer information om SNI-koder.

Tabeller:

1a. Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

1b. Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2007, 2008-

2. Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri fördelad på energivara, 2005-

3a. Användning av energivaror inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007 

3b. Användning av energivaror inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2007, 2008-

4a. Användning av egenproducerade biobränslen inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

4b. Användning av egenproducerade biobränslen inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2007, 2008-

5a. Kostnader för inköpt energi inom mineral- och tillverkningsindustri, 1000 SEK, enligt SNI2002, 2005-2007

5b. Kostnader för inköpt energi inom mineral- och tillverkningsindustri, 1000 SEK, enligt SNI2007, 2008-

6a. Energianvändning per anställd, MWh/anställd, enligt SNI2002, 2005-2007

6b. Energianvändning per anställd, MWh/anställd, enligt SNI2007, 2008-

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS):

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Nätanslutna solcellsanläggningar

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper.

Statistikdatabas

Nätanslutna solcellsanläggningar

Kvalitetsdokument (PDF)

2016, 2017, 2018

 

Vindkraftsstatistik

Vindkraftstatistiken beskriver utbyggnaden på kommunnivå och elproduktionen på länsnivå i tidsserier som sträcker sig tillbaka till 80-talet. Den senaste statistiken finns tillgänglig i statistikdatabasen.

Statistikdatabas

Vindkraftsstatistik

Kvalitetsdokument (PDF)

2018

Kommunvisa oljeleveranser

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor samt ren etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Oljeleveranser kommunvis redovisning (länk till SCB:s webbplats)

Kvartalsvis bränslestatistik

I den kvartalsvisa bränslestatistiken redovisas förbrukningen av bränslen (biobränslen, petroleumprodukter, kol, naturgas m.m.) till industrins processer och till el- och fjärrvärmeproduktion i kraft- och värmeverk.

Statistiken omfattar dels industrin (samtliga arbetsställen som tillhör SNI 05–33) med minst tio anställda, dels producenter av värmekraft, kraftvärme och fjärrvärme samt gasanläggningar.

Statistiken och Beskrivning av statistiken finns via länken nedan:

Kvartalsvis bränslestatistik (länk till SCB:s webbplats)

Leveranser av fordonsgas

Statistiken visar leveranser av fordonsgas på månatlig basis för hela landet. På årsbasis finns också information om hur mycket fordonsgas som har levererats i respektive län. Statistiken är uppdelad på biogas och naturgas.

Med fordonsgas avses naturgas och biogas som används som drivmedel i transportsektorn.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Leveranser av fordonsgas (finns på SCB:s webbplats)

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Månatlig bränslestatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik (finns på SCB:s webbplats)

Månatlig elstatistik

I den månatliga elstatistiken redovisas produktion av el per produktionssätt, elanvändningen i olika sektorer och den totala importen och exporten av el under månaden.

Rapporter och Beskrivning av statistiken

Månatlig elstatistik (finns på SCB:s webbplats)

Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen

Statistiken visar produktion, import och export av sönderdelade oförädlade trädbränslen. Statistiken redovisas från och med år 2017 i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistikdatabasen innehåller alltid den mest aktuella statistiken. Förklaringar och beskrivningar av statistikens innehåll redovisas i dokumentationen som återfinns under rubriken: Statistikens kvalitet.

Statistikdatabas

Statistikdatabas: Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen

Rapporter: (i vår webbshop)

Produktion av oförädlade trädbränslen 2016

Produktion av oförädlade trädbränslen 2015

Produktion av oförädlade trädbränslen 2014

Produktion av oförädlade trädbränslen 2013

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS):

2017

2016

2015

Statistikens framtagning:

2017

2016

2015

Prisutveckling

Energipriser på naturgas och el

Denna undersökning vänder sig till handels- och nätföretag på slutkundsmarknaderna för el respektive naturgas. Handelsföretaget beräknar vad kunder, hushåll och industriella slutförbrukare i genomsnitt betalar för el respektive naturgas. Nätföretagen beräknar vad kunderna i genomsnitt betalar för elnät respektive naturgasnät.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Energipriser på naturgas och el (finns på SCB:s webbplats)

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Denna undersökning beskriver nätpriser för naturgas till hushåll respektive industriella slutförbrukare samt kvartalsvisa leverantörsbyten av naturgas för hushåll respektive övriga kunder.

Nätpriser samlas in vid årsskiftet och avser uppgifter om nätpriser per den 1 januari. Företagen lämnar uppgift om vad hushåll och industrikunder inom respektive förbrukarkategori betalar för naturgasnät (exklusive skatt).

Leverantörsbyten samlas in fyra gånger per år och avser uppgifter för aktuellt kvartal.

Företagen lämnar uppgift om hur många administrerade byten av naturgasleverantör som gjorts under aktuellt kvartal. Byten som ska rapporteras är de, vilka kunden gör genom ett aktivt eget val av ny leverantör. Företagen redovisar dels hur många anläggningar som berörs och hur många kunder det avser.

Statistiken och Beskrivning av Statistiken

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör (finns på SCB:s webbplats)

Omförhandling och byten av elavtal

Denna statistik hämtar uppgifter från privatpersoner för att bland annat visa vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Omförhandling och byten av elavtal (finns på SCB:s webbplats)

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

Denna statistik visar bland annat nättjänstpris, priser på elenergi vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andelen omförhandlade avtal. Statistiken kan användas som underlag för jämförelser mellan olika elhandelsföretags priser och nätoperatörers tariffer.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer), finns på SCB:s webbplats

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Här hittar du el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus. Du hittar även vissa uppgifter om skatter inom energiområdet.

Statistiken samlas in fyra gånger per år och avser uppgifter för aktuellt kvartal och används för uppföljning av prisutvecklingen på energiområdet samt kundernas aktivitet vad gäller byten av elleverantör (elhandlare) och naturgasleverantör.

Statistiken och Beskrivning av statistiken

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten (finns på SCB:s webbplats)

Trädbränsle- och torvpriser

Denna statistikprodukt visar prisutvecklingen för trädbränslen och torv fördelat på typ av bränsle och förbrukare. Prisstatistiken i denna publikation anges som löpande medelpriser kvartalsvis eller månadsvis samt som medelpris för föregående år.

Trädbränslepriserna anges utan skatter och indelas i förädlade och oförädlade trädbränslen. Medan fjärrvärmepriset visas för en "normal flerfamiljsfastighet" och avser riksmedeltal per månad. Denna statistikprodukt lyder under Europaparlamentets och Rådets förordning nr 844/2010/EU och nr 1099/2008.

Tabeller och Rapporter

Statistiken redovisas här

Dokument

Statistikens framtagning

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration)

2018

Statistikens framställning

2018

Övrigt

Produktion och användning av biogas och rötrester

Denna statistik visar landets biogasproduktion uppdelat på olika sorters anläggning samt vilka som är slutkonsumenter. Detta underlag används för att ge beslutsfattare, branschorganisationer, forskare, journalister, kommuner och allmänhet information om den årliga produktion och användning av biogas.

Rapporter: (i vår webbshop)

Produktion och användning av biogas och rötrester 2017

Produktion och användning av biogas och rötrester 2016

Produktion och användning av biogas och rötrester 2015

Produktion och användning av biogas och rötrester 2014

Produktion och användning av biogas och rötrester 2013