Hotellet som kan halvera sin energianvändning

När Carola Nilsson gick från att vara hotellchef till ägare av Hotell Hammarstrand intresserade hon sig allt mer för dess energianvändning. En användning som var hög, och som en energikartläggning visade kunde minskas med över hälften.

Foto: Hotell Hammarstrand

Hotell Hammarstrand i Jämtland är en hotell- och konferensanläggning som under sommarmånaderna bokas av turister som vill uppleva de natursköna omgivningarna. Övriga delen av året bokas främst av konferenser.

Carola Nilsson tog 2015 över som ägare av hotellet och som nybliven ägare började hon att gå igenom allt mer siffror, och inte minst de siffror som visade på en stor energianvändning.

Energikontoret tipsade om stöd för energikartläggning

Carola hade kännedom om att verksamheten kunde energikartläggas, men tanken på kostnaden för att ta in konsulter gjorde att det inte blev av. I alla fall inte fram till att Jimmy Anjevall från Energikontoret för Jämtland och Härjedalen kontaktade hotellet.

Tillsammans med andra företag bjöds Hotell Hammarstrand in till ett informationsmöte om energieffektivisering. På mötet fick de bland annat information om möjligheten att söka stöd från Energimyndigheten på upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning.

– Man har intresserat sig på ett helt nytt sätt och jag har lärt mig extremt mycket under tiden, berättar Carola Nilsson.

Carola insåg också att allt arbete inte krävde en konsult utan hon kunde själv arbeta med energieffektiviseringen med stöd från Energikontoret.

Så genom att söka stödet och göra delar av arbetet själv kunde kostnaderna hållas ner samtidigt som Carola blev mer insatt i ämnet.

– Man har intresserat sig på ett helt nytt sätt och jag har lärt mig extremt mycket under tiden, berättar Carola Nilsson.

Möjligt att halvera energianvändningen

Tillsammans med en energikonsult genomfördes en energikartläggning vilket resulterade i en rapport med tillhörande åtgärdsförslag.

Kartläggningen visade att hotellet i snitt hade en energianvändning på 412 megawattimmar (MWh) per år. De åtgärdsförslag som togs fram visade på en möjlig besparing på 239 MWh om året. Om samtliga åtgärder skulle genomföras skulle alltså energianvändning kunna minska med över hälften.

Arbetet med åtgärderna pågår

Flera av de åtgärder som föreslogs har nu också genomförts. Hälften av alla enkelrum har nu fått nya fönster, och de sämsta fönstren i köket har bytts ut. I alla dubbelrum har ett utav fönstrena bytts ut. Istället för fönster som tidigare inte kunde öppnas finns det nu ett fönster som kan öppnas och som också är bra ur energisynpunkt. En vinst både för gäster och energianvändningen.

Delar av belysningen har tidigare bytts ut mot LED-belysning men nu har samtlig belysning ersatts vilket beräknas spara 39 MWh. Med en investering på 6000 kronor för de nya lamporna handlar det bara om en återbetalningstid på 2–3 månader innan investeringen är betald.

Nu pågår arbete med att installera termostater på element så att värmen kan hållas på en jämn nivå.

Hotellets konstruktion bidrog också till den höga energianvändningen. Hotellet är en långsmal byggnad byggt i flera etapper på en sluttande tomt. Längst ned finns entré och reception och längst upp restaurang. Vid entrén stod ofta dörren öppen och tillsammans med kökets kraftiga fläktsystem som är placerat högst upp i byggnaden drogs mängder av kalluft in när dörren var öppen.

Genom att skapa en luftsluss med dubbla dörrar i entrén kunde effekten av detta minskas betydligt.

Foto: Hotell Hammarstrand

Den största investeringen finns kvar att göra

Hotellet använder sig idag av en elpanna för uppvärmning, och åtgärdsförslagen från energikartläggningen visade på att den största energibesparingen kan göras genom att byta ut denna mot en bergvärmeanläggning. En energibesparing på cirka 150 MWh per år.

Att installera bergvärme är dock en stor kostnad på cirka 700 000 kronor. En åtgärd som Carola hoppas ska kunna genomföras om två till tre år.

- Det är en svår balansgång mellan att investera för gästerna och att energieffektivisera, beskriver Carola.

När hon övertog hotellet fanns ett behov av att genomföra många olika former av reparationer och det har därför varit en avvägning mellan att förbättra för gästerna och att minska energianvändningen.

Fram till att en investering i en bergvärmeanläggning kan ske funderar de nu på att installera en luftvärmepump för att minska energianvändningen.

Carola ser att det funnits andra positiva delar med att aktivt delta i arbetet med energikartläggningen och åtgärderna för att energieffektivisera.

- Det har blivit lättare att förklara för personalen, tidigare kände jag till problemen men kunde inte alltid förklara för andra.

Om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Små och medelstora företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på energieffektiviserande åtgärder. De regionala energikontoren stöttar företaget före, under och efter energikartläggningen, och informerar också om eventuella andra stöd som finns att söka.

Läs mer om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer