Smart City Sweden

Syftet med Smart City Sweden är att visa upp verksamheter och testbäddar för smarta städer runt om i landet samt verka för att öka internationell attraktionskraft för svenska hållbara stadslösningar.

Utsikt över Stockholm från Katarinahissen Foto: ANlu, Mostphotos

Foto: Anlu/Mostphotos

Den 1 mars 2018 fick Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att bredda Smart City Sweden som demonstrationsplattform och verka för ett ännu starkare nationellt fokus på regioner och samordning mellan myndigheter.

Syftet med uppdraget är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt med avstamp i Sveriges exportstrategi.

I uppdraget ingår det flera delar som gör att Sverige ska stärkas på nationell basis för att skapa tillväxt och större marknadsandelar internationellt och på så vis besvara agenda 2030-målen.

Budgeten för detta uppdrag ligger på 100 miljoner och ska fördelas under åren 2018-2021.

Bakrund Smart City Sweden

2016 beviljade Energimyndigheten medel till IVL Svenska Miljöinstitutet för att skapa ett samordnat fokusansvar inom området smarta och hållbara städer, då man såg behov av att hitta en aktör som kan agera koordinator för detta.

Den 8 maj 2017 invigdes Smart City Sweden, den nationella export- och investeringsplattformen för smarta och hållbara städer. Hammarby sjöstad blev ett skyltfönster och mötesplats för satsningen som ska visa upp hela Sveriges klimat- och miljöteknikföretag.

Sedan invigningen har man tagit emot över 2000 besök inom de svenska styrkeområden som ren luft, bioenergi, biogas, smarta nät, smart mobilitet, avfallshantering, återvinning, vatten samt andra områden.