Cleantech Hubs – innovations by Sweden

Programmet syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning.

Genom ett samarbete med Business Sweden, erbjuder programmet ett urval av svenska innovationer ökad exponering mot internationella investerare och partners. Detta görs i kombination med främjandeinsatser och rådgivning där förhoppningen är att ge dessa innovationer ökad tillgång till kapital och kompetens för att kunna accelerera sin tillväxt i och utanför Sverige.

För att kunna genomföra detta kommer arbetet organiseras i att etablera tre internationella cleantech hubbar under 2017 i San Fransisco, Shanghai och London.

Mål

  • Förbereda de utvalda svenska cleantech-företagen och dess innovationer för en internationell expansion
  • Genom strategiskt främjande och rådgivning öka möjligheterna för innovationerna att spridas
  • Exponera deltagande företag mot internationella investerare
  • Sammanföra företagen med potentiella strategiska partners

Varje hubbkontor kommer att inackorderas hos respektive Business Sweden kontor i London, San Fransisco och Shanghai och aktiviteterna kommer att löpa över två år.