Föreläsning om cybersäkerhet

Energimyndigheten inbjuder till föreläsning om information- och cybersäkerhet för små och medelstora företag hos Energimyndigheten i Eskilstuna. Sista anmälningsdag är den 27 augusti.

På förmiddagen tisdagen den 10 september sker en kostnadsfri föreläsning av Försvarets Radioanstalt (FRA) hos Energimyndigheten i Eskilstuna.

Föreläsningen riktar sig till svenska små och medelstora företag med koppling till energiområdet, som överväger internationalisering och som är i ett inledningsskede inom området informations- och cybersäkerhet.

Svenska små och medelstora företag med sina ofta relativt begränsade resurser kan då vara extra utsatta, speciellt då många innehar kvalificerad IP och kunnande. Som ett led i Energimyndighetens främjande av företags internationalisering erbjuds svenska små och medelstora företag med energikoppling att en föreläsning av ledande expertis inom cybersäkerhet.

Föreläsningen hålls av experter från FRA:s cyberavdelning och kommer bland annat att handla om vad som är skyddsvärd information och olika strategier för att hantera cyberhot. Det kommer också att finnas tid till en kort frågestund.

 

Obligatorisk anmälan till den kostnadsfria föreläsningen sker via formuläret nedan.

Lunchsmörgås kommer att serveras efter föreläsningen.

Datum: 10 september 2019

Tid: 09:30 – 12:00, kaffe från 09:15

Plats: Energimyndigheten, Gredbyvägen 10, Eskilstuna. Lokal Kunskapstorget.

Upplägg: Två 45 minuters pass där det första behandlar vad som är skyddsvärd information och det andra passet behandlar strategier för att hantera olika cyberhot. Föreläsningen avslutas med en frågestund och därefter serveras lunchsmörgås.

Företagens arbetsinsats: Ingen förberedelse är nödvändig

Deltagare: Svenska små och medelstora företag

Anmälan: Intresseanmälan senast den 27 augusti 

Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till samtliga företag i Sverige. Vi riktar oss i första hand till företag som uppfyller nedanstående krav men i mån om plats kan även andra företag få delta, vi uppmanar därför alla intresserade att skicka in en intresseanmälan.

Energirelevans: Företagets erbjudande ska bidra till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.

Innovation: Företagets erbjudande ska vara unikt och/eller patentskyddat.

Tillväxt: Företagets erbjudande ska ha internationell potential, vara skalbart samt bidra till svensk tillväxt.

Bolaget: Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag och ett SMF med produkter under utveckling alternativt med produkter i lanseringsfas eller på marknaden.

 

Anmälan