Business Accelerator Programme Indonesia (BAPI)

Business Accelerator Programme Indonesia (BAPI) är ett initiativ av Energimyndigheten som riktar sig till svenska små- och medelstora företag med teknik och tjänster inom förnybar energi eller energieffektivisering samt intresse för att utforska och etablera sig på den indonesiska marknaden.

Inriktningen är på förnybar energi och energieffektivisering, men kan också kategoriseras utifrån regeringens satsning inom Team Sweden Energy och dess delområden smarta nät, hållbar värme och kyla och energieffektivisering.

Målet med programmet är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indonesiska intressenter och innovativa svenska företag. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden.

Det är viktigt att förstå lokala förhållanden, att vid behov anpassa sitt erbjudande och att välja rätt partners för den strategi man har. Detta är framgångsfaktorer för utländska företag i Indonesien.

Välkommen med din intresseanmälan

Energimyndigheten har en öppen ansökningsprocess i detta program och återkopplar alltid om tillgängligheten till programmet. Om du och ditt företag är intresserade av att delta kan ni skicka in er intresseanmälan genom att fylla i formuläret.

Företag i programmet

De svenska företag som medverkar i programmet är miljöteknikföretag med verifierad teknik och/eller applikationer som kan möta den indonesiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga.

Det är viktigt att de svenska företagen kan möta den snabba utvecklingen i landet och att presenterade lösningar går att skala upp vid behov.

Stöd till företagen

Stödet som utgår från Energimyndigheten utgörs av resebidrag till deltagande företag samt hjälp på plats av Business Sweden i Jakarta angående partnersökningar och marknadskompetens.

Företagen får också tillgång till Business Swedens Steps-to-export på hemmaplan i Sverige.

Motprestationen är att ta fram en affärsplan samt inleda genomförandet av den. Bolagen förväntas delta på gemensamma aktiviteter, både vid samlingar i Sverige och vid genomförande av delegationsresor till Indonesien.