Innovatum startar nationell tävling för innovatörer inom miljö- och teknikområdet

Under hösten startar Innovatum en nationell tävling för innovatörer inom miljö- och teknikområdet. Beslut om finansiering från Energimyndigheten, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen har precis blivit klart. Tävlingen kommer att gå under namnet Green Innovation Contest.

Tävlingen vänder sig till privatpersoner, nystartade bolag, universitet och högskolor samt etablerade företag som har en produkt eller tjänsteinnovation med ett tydligt fokus på hållbarhet. Och syftet är att ge innovatörer en chans att få stöd för sin uppfinning samt ge möjligheter till att snabbare nå ut på marknaden med sin produkt eller tjänst.

Från och med hösten 2012 kommer man att kunna lämna in sitt bidrag via en säker anmälningssajt som man når via Innovatums hemsida. Säkerheten är viktig eftersom det rör innovationer i ett tidigt skede då produkten eller tjänsten kanske ännu inte innehar något patent. Därefter kommer en grupp att titta på alla bidrag och bereda dem för en oberoende jury bestående av personer från näringslivet, akademin och kunniga inom området miljö och teknik. Prisutdelningen sker under en prisceremoni på Energimyndighetens konferens Energiutblick i mars 2013. Vinnarna kommer att få ett paket av anpassade företagstjänster för att kunna ta sin innovation vidare.

– Det är viktigt att det är en nationell tävling. Samtidigt har vi vissa regionala fördelar genom att Västra Götaland är en stark industri- och kunskapsregion. Här finns potentiella företag som både kan vara grogrund och kunder för ny miljöteknik där nya idéer kan uppstå och utvecklas, säger Sören Kviberg, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Tanken är att tävlingen ska bli ett årligt event för att locka fram så många teknik- och miljöinnovationer som möjligt.

– För att vi ska kunna sträva mot ett mer hållbart samhälle krävs nya innovationer. Vi måste göra vad vi kan för att få alla de som brinner för miljöinnovationer att våga satsa, säger Jenny Järvelä från Innovatum.

Tävlingen kommer att bli ett komplement till andra innovationstävlingar inom andra områden och på så sätt fylla en funktion för det svenska innovationssystemet.

– Energimyndigheten stödjer Green Innovation Contest bland annat för den lärandeprocess företagen genomgår som en del av tävlingen, säger Mikael Fjällström, enhetschef för Affärsutveckling på Energimyndigheten. Vi hoppas också hitta nya företag att intressera för vårt affärsutvecklingsstöd.

För mer information om tävlingen kontakta

Jenny Järvelä, projektledare Innovatum, 0520-289 349 Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen, 010-441 40 29 Erik Hedar, affärsutvecklare Energimyndigheten, 016- 544 22 38