Nya krav på reflektor- och LED-lampor samt energimärkning av lamparmaturer

Den 1 mars 2014 fortsätter utfasningen av ineffektiv belysning då det ställs nya ekodesignkrav på lampor samt krav på energimärkning av armaturer för lampor.

Det nya ekodesignkravet kommer att fokusera på kvaliteten på LED-lampor genom att sätta krav på både livslängd och ljusflöde och på så sätt tvinga bort ineffektiva lampor från marknaden. Energimärkningen av lamparmaturer syftar till att ge konsumenter information om de lampor som i vissa fall följer med armaturer när man köper eller importerar armaturer eller som ska sitta i dem.

Krav på ljuskvalitet och livslängd

Krav på den så kallade lamplivslängdsfaktorn, det vill säga vilken andel av lamporna som ska klara 6 000 timmars driftstid, ställs dels på:

riktade lågenergilampor, där 50 procent ska klara 6 000 timmar.alla typer av LED-lampor, där 90 procent ska klara 6 000 timmar.LED-lamporna får även krav på den så kallade ljusflödesbibehållningsfaktorn, det vill säga hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som finns kvar efter 6 000 timmar, som nu ska vara 80 procent.

– Kraven är viktiga för att fortsätta främja utvecklingen av lampor som både har hög ljuskvalitet men även lång livslängd, säger Peter Bennich, belysningsspecialist på Energimyndigheten. Utan krav är risken stor att konsumenterna blir besvikna på de nya lamporna som ersätter de gamla, ineffektiva lamporna.

Även lamparmaturer ska energimärkas

Vidare kommer nya krav på energimärkning av lamparmaturer, antingen direkt på förpackningen eller i anslutning till försäljningsstället. Märkningen avser de lampor som följer med eller som ska sitta i armaturen, och är ett sätt att göra det tydligt för konsumenten vilken energiprestanda som lamporna i armaturen har eller kan ha. En del armaturer levereras till exempel med inbyggda lampor och utan en märkning på armaturförpackningen är det svårt att avgöra vilken energiklass lamporna har.

– Genom skärpta ekodesignkrav och ny energimärkning av lamparmaturer fortsätter utfasningen av gammal, ineffektiv belysning till förmån för ny, effektiv och bättre belysning, säger Anna Johansson, chef på Energimyndighetens enhet för Resurseffektiva produkter. Detta bidrar både till EU:s klimatmål samt bättre belysning och minskade kostnader för elanvändningen hos de enskilda konsumenterna.

Kontakt:

Peter Bennich 016-544 22 78 Christofer Silfvenius 016-544 20 17