Bred satsning på forskning om resurser och avfall

Båtar, ädelmetaller och hästgödsel – det är några områden som ska studeras för att skapa bättre återvinning och resursanvändning. Det sker inom ramen för det strategiska innovations­programmet RE:Source, där besluten nu är klara om vilka projekt som får startsignal efter första utlysningen.

Innovationsprogrammet RE:Source ska till 2030 göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Den första utlysningen inom programmet fick 65 projektansökningar och nu har Energimyndigheten, Formas och Vinnova beslutat att bevilja 38 av dem. Sammanlagt delas nästan 30 miljoner kronor ut i projektstöd, men de sökande företagen och organisationerna samfinansierar projekten med minst lika mycket genom sin arbetstid och egna satsningar.

Cirka två tredjedelar av ansökningarna gällde mindre projekt. Därför fanns det budgetutrymme att bevilja ett stort antal av dem och på så vis mobilisera många aktörer inom området. Nästan hälften av ansökningarna riktade in sig på utveckling och innovationer inom materialåtervinning.

− Nästa gång hoppas vi på flera innovativa idéer som riktar sig mot avfallsminimering och effektivt nyttjande av resurser. Det är ett område som ännu inte är lika välutvecklat och etablerat, säger Evalena Blomqvist vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och programchef för RE:Source.

Mot resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Några exempel på beviljade projekt är Återvunna däck för konstruktionsändamål, Kommunplast i en cirkulär ekonomi och Minskat matsvinn genom offentlig symbios. Även så vitt skilda områden som elektronik, bildemontering och att utvinna ämnen ur avloppsslam eller aska från sopförbränning ska studeras.

− Energimyndigheten är mycket stolt över att kunna bidra till dessa 38 projekt, som vart och ett tar oss närmare ett resurseffektivt samhälle och en cirkulär ekonomi. Nu har det strategiska innovationsprogrammet RE:Source verkligen kommit upp i fart och vi ser fram emot en ny omgång kreativa projekt i nästa utlysning som öppnar i november, säger Susanne Karlsson på Energimyndigheten.

Många av projekten har redan startat. Några pågår bara ett fåtal månader, andra i flera år. Listan över samtliga projekt finns på RE:Sources webbplats.

−Vi känner att vi är inne på rätt spår med RE:Source när vi ser det stora intresset att utveckla lösningar och att de sökande utmanar sig att göra detta tillsammans i relativt nya konstellationer. Detta är bara början! kommenterar Evalena Blomqvist.

RE:Source-dagen 24 november

Den 24 november anordnas RE:Source-dagen i Stockholm, då alla som är intresserade av programmets aktiviteter – och inte minst av höstens utlysning som stänger i februari 2017 – är välkomna. Mer info om dagen finns på RE:Sources webbplats.